Slovník

Age – od slovesa Ageru; vystúpiť, vyzdvihnúť, zdvihnúť

Age uchi – zasiahnuť vo výstupe

Ai – harmónia, súlad

Amado – oblasť vzťahujúca sa k lymfatickým uzlinám na krku a k celému priestoru po stranách pod čeľusťou (Kyusho)

Ankoku toshijutsu – techniky pre videnie v tme

Arashi – búrka; vziať útokom

Aruki – od slovesa Aruku; ísť, kráčať, chôdza

Asagasumi – brada (Kyusho)

Ashi – noha, chodidlo

Ashi barai – podmietnutie nohy alebo nôh

Ashi sabaki – práca nôh

Ashigaru – peší bojovník

Ashigaru kashira – kapitán peších samurajov

Ashigaru ko gashira – poručík peších samurajov

Ashigaru taisho – generál peších samurajov

Ashiko – kovové pásy na nohy s bodcami (drápy) na spodnej strane

Atama – hlava

Ate – úder

Atemi – citlivé, vitálne body

Atemi waza – techniky útokov na vitálne body

Ayumi ashi – chôdza striedaním nôh

Awase – od slovesa awaseru, stretnúť sa

Ba jutsu – zručnosť jazdy na koni

Bafuku – japonská vojenská vláda, shogunát

Barai – podmiesť (v zloženine) sloveso harau – odraziť, zmiesť

Bansenshukai – historická kniha o ninjutsu

Battó jutsu – techniky tasenia meča, umenie tasenia meča

Biken – skrytá čepeľ (Bi = Hi: schovaný, tajný)
Bisentó – obrovská halapartňa

Bó – dlhá tyč o dĺžke cca 180 cm

Bogyo – obrana

Boken – tiež

bokutó; cvičný drevený meč

Boku – strom, drevo (ako materiál)

Bokutó – drevený cvičný meč

Boshuriken – vrhacie čepele podobné nožom alebo bodcom

Bojutsu – umenie boja s dlhou tyčou (palicou)

Bo ryaku – stratégia boja

Bu – (sinojap., v zloženinách) boj, vojna, bojový

Butsumetsu – kyusho označujúce oblasť 3 a 4 rebra

Budó – moderné bojové umenie, cesta bojového umenia

Budo – citlivá oblasť umiestnená v strede lýtka (Kyusho)

Budóka – študent bojových umení

Bóshi ken – úder špičkou palca

Bufu – vietor bojového umenia

Bufu Ikkan – bojový vietor vanie každým dňom (vytrvalosť v bojovom umení)

Bugei – historické, klasické vojenské umenie boja

Bugeisha – bojový umelec

Bujin – vojak, bojovník, samuraj

Bujinkan – spoločnosť bojovníkov

Bujutsu – staré bojové umenia, staré bojové metódy a zručnosti

Bumon – bojová brána

Bunkai – aplikácia techník so súperom v kata.

Bushi – bojovník, samuraj, vojak

Bushidó – morálny kódex samurajov „Cesta samurajov“, cesta bojovníka, samuraja, spôsob života Bushi

Butoku – „cnosti bojovníka“

Butsumetsu – Kyusho, ktoré sa nachádza v oblasti tretieho rebra

Buyú – bojový priateľ, priateľ bojového umenia

DACHI – POSTOJ

DAI – ROZĽAHLÝ, VEĽKÝ, VYSOKÝ

DAI GOGYÓ – PÄŤ ČÍNSKYCH ŽIVLOV: ZEM, VODA, DREVO, KOV, OHEŇ

DAIJÓDAN – POSTOJ S MEČOM NAD HLAVOU

DAIKOMYO – V BUDHIZME JE TO VEĽKÉ JASNÉ BUDHOVO SVETLO V NINJUTSU JE TO SVETLO OD VNÚTRA K VONKAJŠIEMU. MÔŽE TO BYŤ ZÁŽITOK SVETLA NOSENÉHO V SRDCI

DAIMYÓ – JAPONSKÉ VOJENSKÉ KNIEŽA

DAISHÓ – SÚPRAVA DVOCH SAMURAJSKÝCH MEČOV (KATANA A WAKIZASHI)

DAITÓ – DLHŠÍ Z MEČOV SÚPRAVY DAISHO

DAKEN TAIJUTSU – SÚBOR TECHNIK ÚDEROV A KOPOV
DAN – MAJSTROVSKÝ STUPEŇ TECHNICKEJ VYSPELOSTI V JAPONSKÝCH BOJOVÝCH UMENIACH

DEN – LEGENDA, TRADÍCIA

DENSHÓ – ZVITOK, KTORÝ SLÚŽI K PRENÁŠANIU (ZDIEĽANIU) NEJAKÝCH VEDOMOSTÍ; PÍSANÉ PODANIE
DESHI – ŽIAK, UČEŇ

DÓ – OZNAČUJE „CESTU“. V BOJOVÝCH UMENIACH TO OZNAČUJE SKÔR MODERNÉ BOJOVÉ UMENIA, KTORÝCH PRVOTNÝM CIEĽOM JE KULTIVÁCIA DUCHA

DÓ JIME – ZOVRETIE, TLAK, ZOVRETIE (SHIMERU) NA DO (BRUCHO)
DÓ MARU – DRUH BRNENIA VINÚCEHO SA OKOLO TELA

DÓ UCHI – ÚDER NA DO

DÓJO – MIESTO URČENÉ PRE TRÉNING BOJOVÝCH UMENÍ, MIESTO KDE SA UČÍ CESTA (DÓ)

DOJÓ CHÓ – VODCA ALEBO HLAVA DOJO

DOKO – ROZZÚRENÝ TIGER

DOKO NO KAMAE – POSTOJ S PÄSŤOU VZADU PRI HLAVE

DOKUEN JUTSU – VYUŽITIE JEDOVATÉHO DYMU

DÓMO – ĎAKUJEM

DÓMO ARIGATÓ GOZAIMASU – FORMÁLNE POĎAKOVANIE (ZDVORILOSTNÉ)

DÓMO ARIGATÓ GOZAIMASHITA – FORMÁLNE POĎAKOVANIE (ZDVORILOSTNÉ)

DORI – TORI – 1.) OD SLOVESA TORU; VZIAŤ, UCHOPIŤ 2.) OD SLOVESA TORU – ZAJAŤ, ZATKNÚŤ

DOTON JUTSU – TECHNIKY UKRÝVANIA VYUŽÍVAJÚCE ZEM

DÓZÓ – PROSÍM

ENDOKUKEN – ŠPECIFICKÝ DRUH SHURIKENU

EMPI – LAKEŤ, ÚDER LAKŤOM

FÚ – VIETOR, JEDEN Z PIATICH ZÁKLADNÝCH ELEMENTOV GOGYO

FU IRI – UMIESTNENIE ZBRANE MEDZI PAŽU A TELO UKEHO

FÚ NO KATA – PÔSOBENIE VETRA

FUDÓ – NEHYBNÝ
FUDÓ KEN – ÚDER PÄSŤOU

FUDÓMYÓ – JAPONSKÝ BOH VOJNY

FUDÓSHIN – PEVNÉ SRDCE

FUDOZA – SED NA JEDNEJ PÄTE

FUKIYA – FÚKAČKA VYUŽÍVANÁ NINJA A INÝMI VRSTVAMI SPOLOČNOSTI

FUKO – KRČIACI SA TIGER

FUKURO SHINAI – TRÉNINGOVÝ MEČ ŠTÝLU YAGYÚ RYÚ Z BAMBUSOVÝCH LAMIEL POKRYTÝ KOŽOU

FUMI – STÚPIŤ, DUPNÚŤ

FUNDÓ – ZÁVAŽIE

FURI – TOČIŤ, ŠVIHAŤ SO ZBRAŇOU

FUTARI DORI – DVOJNÁSOBNÝ ÚCHYT, DRŽANIE DVOMA ÚTOČNÍKMI

GAESHI – (V SLOŽ.) KAESHI; 1.) VRACAŤ(SA), VRACAŤ

GAESHI WAZA – PROTIOBRANA

GAIWAN – VONKAJŠIA STRANA PAŽE, RESPEKTÍVE VONKAJŠIA STRANA PREDLAKTIA

GAKURE – ZO SLOVA KAKURERU, SKRÝVAŤ SA, ZMIZNÚŤ

GAMAN – TRPEZLIVO ZNÁŠAŤ

GANDO – PRENOSNÉ OSVETĽOVACIE ZARIADENIE VYUŽÍVANÉ NINJA V HISTÓRII

GANKOTSU – OBLASŤ BRADY

GANMEN – OBLIČAJ

GANSEKI – SKALA

GANSEKI NAGE – METAŤ VEĽKÝ KAMEŇ, HOD BOKOM

GARAMI – „ŠTEPENIE, ŠTIEPANIE“ PODRŽAŤ, STOČENÝ

GARI – ZO SLOVA KARU, ZBIERAŤ, PODMIESŤ
GASSHO NO KAMAE – POZÍCIA TELA PRI POZDRAVU

GATA – (V SLOŽ.) KATA; SPÚTANIE, RAMENO, FORMA, ZOSTAVA

GATAME – (V SLOŽ.) KATAME; KONTROLOVAŤ, ZNEHYBNIŤ, PRIDRŽAŤ

GAWA (V SLOŽ.) KAWA – STRANA, BOK

GE (V SLOŽ.) – SPODNÝ

GEDAN – SPODNÉ PÁSMO (AŽ K PASU)

GEDAN NO KAMAE – POSTOJ SO ZBRAŇOU SMERUJÚCI K ZEMI

GEDAN UKE – SPODNÍ BLOK

GEIKO – (V SLOŽ.) KEIKÓ NÁCVIK, CVIČENIE

GENIN – JEDNA Z HODNOSTÍ OZNAČUJÚCA POSTAVENIE NINJA. JEDNÁ SA O SPODNÚ ÚROVEŇ OZNAČUJÚCU SAMOTNÉHO VYKONÁVATEĽA

GENJUTSU – UMENIE KLAMU
GERI (V SLOŽ.) KERI – TECHNIKY KOPOV

GERI GAISHI – KONTROVAŤ ÚDER (ALEBO ÚDEROM) NOHOU

GERI KUDAKI – ODVRÁTIŤ ÚDER (ALEBO ÚDEROM) NOHOU

GETA – DREVÁKY

GI – SPRÁVNY TERMÍN PRE KIMONO NA CVIČENIE – TRADIČNÝ ÚBOR

GIRI – ( V ZLOŽENINÁCH); OD SLOVESA KIRU; SEKAŤ

GIKAN – DBAŤ SPRAVODLIVOSTI

GO – ČÍSLOVKA PÄŤ

GOHO NO KATA – SPOJENIE 5 FORIEM, SMEROV

GODAN – TECHNICKÝ STUPEŇ ŠTUDENTA OZNAČUJÚCI ÚROVEŇ 5. DANU,

GOGYÓ – PÄŤ ZÁKLADNÝCH ELEMENTOV CHI, SUI, KA, FU A KU (ZEM, VODA, OHEŇ, VIETOR A PRÁZDNOTA)

GOJA DORI – TIEŽ MUSHA DORI, PREKONAŤ NIEKOHO SILNEJŠIEHO

GOKUI – HIDDEN, SKRYTÉ, TAJNÉ

GOKURAKU – RAJ

GOKURAKU OTOSHI – PRIVIESŤ DO RAJA

GOKYÚ – ŽIACKY TECHNICKÝ STUPEŇ ÚROVNE 5 KYU

GOMEN NASAI – PROSÍM ZA ODPUSTENIE

GORIN – KYUSHO, PÄŤ BODOV OKOLO PUPKU

GOROSHI – (V SLOŽ.) KOROSU, ZABÍJAŤ

GOSHI – BOKY, BEDRÁ, BOK TELA

GOSHI NAGE – HOD POMOCOU BOKOV

GOSHI KUDAKI – ROZTRIEŠTIŤ PANVU

GOSHI NAGE – ÚDER BOKMI

GOSHI ORI – ZLOMENIE PANVY

GOSHITAN KEN – ÚDER PÄSŤOU SPOJENÝMI PRSTAMI

GOTON PÓ – METÓDY SKRÝVANIA A ÚNIKU POMOCOU PIATICH PRÍRODNÝCH ELEMENTOV

GUCHI – TIEŽ
KUCHI; ÚSTA

GUMI – TIEŽ KUMI; VOJENSKÁ JEDNOTKA

GUNKIMONO – VOJNOVÝ PRÍBEH

GURUMA (V SLOŽ.) – PRETOČENIE, KOLO

GUNKI – VOJENSKÁ KÁZEŇ, VOJENSKÝ PRÁPOR

GUSARI (V SLOŽ.) – TIEŽ KUSARI; REŤAZ

GYAKU – OPAK, NAOPAK, PROTIĽAHLÝ, OBRÁTENÝ, ZAKRÚTENÝ, ČÍTANIE ZNAKU TIEŽ SAKA-

GYAKU JIME – SKRÍŽENÉ ŠKRTENIE, PALCE SMEROM VON

GYAKU NAGE – HOD POMOCOU LÁMANIA PAŽE

HA – OSTRIE JAPONSKEJ ČEPELE; ŠKOLA, SMER

HACHI – OSEM

HACHI DAN – TECHNICKÝ STUPEŇ ŠTUDENTA OZNAČUJÚCI ÚROVEŇ 8. DANU

HACHI KYU – TECHNICKÝ STUPEŇ ŠTUDENTA OZNAČUJÚCI ÚROVEŇ 8. KYU

HACHIMAKI – ŠATKA PRE ODVÁDZANIE POTU Z ČELA NOSENÁ TAKTIEŽ POD HELMICOU

HACHIMONJI NO KAMAE – POSTOJ Z TOGAKURE RYÚ, RUKA V DOKO, PRSTY NATIAHNUTÉ

HAI – ÁNO

HAIDATE – CHRÁNIČE STEHIEN

HAISOKU – NÁRT

HAITO – PALCOVÁ HRANA OTVORENEJ RUKY

HAIWAN – HORNÁ STRANA (CHRBÁT) PAŽE, RESPEKTÍVE CHRBÁT PREDLAKTIA

HACHIMAKI – ŠATKA, PÁSKA NA HLAVE
HAJIME – ZAČNITE!

HAGAKURE – HISTORICKÁ KNIHA DOSLOVNE PRELOŽENÁ AKO „SCHOVANÍ V LISTÍ“, KTORÁ OVPLYVNILA BUSHIDO

HAIBU YORI – UCHOPENIE ZOZADU

HAJUTSU KYÚ HÓ – DEVÄŤ SPÔSOBOV UVOĽNENIA

HAKAMA – TRADIČNÁ SKLADANÁ NOHAVICOVÁ SUKŇA

HAMAGARI – DLHÁ, TENKÁ SKLADACIA PÍLKA

HANBÓ – STREDNE DLHÁ TYČ O DĹŽKE 3 SHAKU (90 CM)

HANBÓ JUTSU – TECHNIKY S HANBÓ

HANE – 1.) ZO SLOVA HANERU, SKÁKANIE, VYSKAKOVANIE, 2.) KRÍDLO, PERUŤ

HANE AGE – VYSKOČIŤ

HANEGOSHI NAGE – PREHODENIE BOKOM

HANMI – POSTOJ, POSTAVENIE, POLOČELNÝ POSTOJ

HANZA – POSTOJ S JEDNÝM KOLENOM NA ZEMI

HAPPA – LIST, ÚDER DLAŇAMI NA UŠI

HAPPÓ – OSEM STRÁN ALEBO OSEM CIEST

HAPPÓ KERI – KOPY NOHOU VŠETKÝMI SMERMI

HARA – TOTO MIESTO SA NACHÁDZA V OBLASTI POD PUPKOM A JE OZNAČOVANÉ AKO CENTRUM ENERGIE

HARAI – PODMETAŤ

HARAI GOSHI – PREHODENIE BOKOM CEZ CHRBÁT

HARAKIRI – OBRADNÁ SEBE VRAŽDA ROZPÁRANÍM BRUCHA, JEDNÁ SA O HOVOROVÝ VÝRAZ PRE TENTO PROCES, SPRÁVNEJŠIE JE SEPUKKU

HARAMAKI – DRUH BRNENIA, DO KTORÉHO SA VSTUPUJE ZOZADU

HARU – JAR

HASSÓ NO KAMAE – POSTOJ S MEČOM ZVISLE VEDĽA TELA

HASHIGO YARI – KOPIA S REBRÍKOM

HATSUDEN – SCHOPNOSŤ ZÁSAHU

HEIHÓ – PRINCÍPY BOJA, VOJENSKÁ STRATÉGIA

HEITO NO KAMAE – POSTOJ S BO VODOROVNE U CHRBTA

HENKA – ZMENA; VARIANT

HENKA WAZA – TECHNIKY VYUŽÍVAJÚCE NIEKOĽKO VARIANT MOŽNOSTÍ POHYBU

HENSO JUTSU – UMENIE PRESTROJENIA SA A SPODOBNENIA POSTAVY

HI – ŽIVEL OHEŇ
HICHO NO KAMAE – JEDEN Z POSTOJOV VYUŽÍVANÝCH V TAIJUTSU

HIDARI – VĽAVO, ĽAVÝ (Á)

HIDEN – TAJOMSTVO

HIJI – KYUSHO, LAKŤOVÝ KĹB

HIJI ATE – ÚDER LAKŤOM, TIEŽ SHUKI KEN

HIJI ORI – ZLOMIŤ LAKEŤ

HIKEN JUTSU – TIEŽ BIKEN JUTSU; TECHNIKY OVLÁDANIA KRÁTKEHO MEČA

HIKI – ZO SLOVA HIKU, ŤAHAŤ

HIKITE – POLOHA RUKY V PÄSŤ, KTORÁ JE V NÁPRAHU U BOKU.

HIRA – ŠIROKÝ, VEĽKÝ

HIRAKEN – TZV. POLOVIČNÁ PÄSŤ, KĹBY PRSTOV SÚ LEN NA POLOVICU ZATVORENÉ DO PÄSTE

HIRA ICHIMONJI NO KAMAE – JEDEN Z POSTOJOV VYUŽÍVANÝCH V TAIJUTSU, ALE NAPR. I V HANBOJUTSU A BOJUTSU

HIRA NO KAMAE – PRIRODZENÝ POSTOJ, INÉ MENO PRE SHIZEN NO KAMAE

HIRA SHURIKEN – PLOCHÉ VRHACIE ČEPELE

HITOASHI – JEDEN KROK

HIZA – KOLENO

HO – CESTA, STRANA, PRINCÍP, SPÔSOB, PRAVIDLA, SMER

HO DOKI – UVOĽNENIE

HÓJÓ – VIAZANIE, BEZPEČNÝ

HOJÓ JUTSU – TECHNIKY VYUŽÍVANIA LANA K ZVIAZANIU

HOKEN JÚ ROPPO – 16 SPÔSOBOV ÚDEROVÝCH PLÔCH ĽUDSKÉHO TELA

HOKO – DRUH JAPONSKEJ KOPIE

HOKO JUTSU – TECHNIKA CHÔDZE

HOKO NO KAMAE – JEDEN Z POSTOJOV VYUŽÍVANÝCH V TAIJUTSU

HOMBU DÓJÓ – HLAVNÉ DOJO KAŽDÉHO BOJOVÉHO UMENIA

HON – TENTO, HLAVNÝ, PRAVÝ, ZÁSADA, ZÁKLAD

HON GYAKU – PRVÉ SKRÚTENIE ZÁPÄSTIA
HON JIME – ŠKRTENIE S PALCAMI DOVNÚTRA, PAŽE SÚ SKRÍŽENÉ
HONTAI – PODSTATA

HOSHI – KYUSHO, NERVOVÝ BOD, KTORÝ JE UMIESTNENÝ V OBLASTI NAD LAKŤOM BLÍZKO LAKŤOVEJ JAMKY

HOSHU KIHON GATA GO-HÓ – JEDEN ZO STARŠÍCH NÁZVOV PRE DRUHÚ ČASŤ KIHON HAPPO

HOSHU KIHON NO KATA – JEDEN ZO STARŠÍCH NÁZVOV PRE KIHON HAPPO

HYOJO HOKO – CHÔDZA A BEH PO KLZKOM POVRCHU (BLATO, ĽAD)

CHI – ZEM; JEDEN Z PIATICH ZÁKLADNÝCH ELEMENTOV GOGYO

CHI NO KATA – PÔSOBENIE ZEME

CHI RYAKU NO MAKI – ZVITOK, LISTINA SO ZÁKLADNÝMI PRINCÍPMI ZEME

CHIBURI – MANÉVER S MEČOM, PRI KTOROM SA OČISŤUJE ČEPEĽ OD KRVI

CHIGOKU OTOSHI – NECHAŤ PREPADNÚŤ PEKLU (TECHNIKA)

CHIKA TABI – VONKAJŠIE TABI S GUMOVOU PODRÁŽKOU

CHIMON – ZNALOSTI TERÉNU A PROSTREDIA

CHO HÓ – METÓDY ŠPIONÁŽE

CHÚ – STRED, STREDNÝ

CHÚ RYAKU – PRINCÍP DRUHEJ ÚROVNE

CHÚDAN – STREDNÉ PÁSMO; STREDNÁ ÚROVEŇ (OD PASU AŽ KU KRKU)

CHÚDAN UKE – BLOKOVANIE V STREDNOM PÁSME

CHÚDEN – DRUHÁ ÚROVEŇ UČENIA

CHÚDEN NO KATA – TECHNIKY DRUHEJ ÚROVNE

CHÚNIN – JEDNA Z HODNOSTÍ OZNAČUJÚCA POSTAVENIE NINJA. JEDNÁ SA O STREDNÚ ÚROVEŇ VELITEĽOV

I – MYSEĽ, SRDCE, VÔĽA, ÚMYSEL, ZÁMER

IAI – VYTASIŤ, TASIŤ MEČ
IAIJUTSU – UMENIE POHYBU MEČA, PRI KTOROM JE DÔLEŽITÝ PROCES TASENIA

IAIDÓ – NOVODOBÁ FORMA NADVÄZUJÚCA NA TRADÍCIE IAIJUTSU

IAITÓ – CVIČNÝ KOVOVÝ MEČ S TUPÝM OSTRÍM

IBUKURO – ŽALÚDOK

ICHI – JEDEN; POZÍCIA, SITUÁCIA

ICHIMONJI NO KAMAE – ZÁKLADNÝ POSTOJ, JEDNA PAŽA NATIAHNUTÁ DOPREDU, POSTOJ VO FORME ČÍNSKEHO ZNAKU PRE JEDNOTKU (ICHI)

IIE – NIE

IGA – OBLASŤ, KDE BOLO CENTRUM NINJUTSU

IKIMASHÓ – IDE SA… , TIEŽ: IDEME NA TO! (PRENESIE UČITEĽ NA ZAČ. TRÉNINGU)

IKKYO – NARAZ

IKKYU – TECHNICKÝ STUPEŇ ŠTUDENTA OZNAČUJÚCI ÚROVEŇ 1. KYU

INASHI GATA – TECHNIKA ÚDERU

INDOOR TABI – (ANG.) OBUV S LÁTKOVOU PODRÁŽKOU DO HALY, INTERIÉRU

INPÓ – UMENIE SKRÝVANIA SA

INTON – ZATAJENIE A MASKOVANIE

INTON JUTSU – ZRUČNOSŤ SKRYTIA SA A ÚNIKU

IPPONKEN – PÄSŤ S VYSUNUTÝM KĹBOM UKAZOVÁKA, TZV. JEDNOKĹBOVÁ PÄSŤ

IPPON NUKITE – ŠPIČKA NATIAHNUTÉHO UKAZOVÁKA, TZV. JEDNOPRSTÁ RUKA KÓPIE

IRI – ČÍTANIE ZNAKU HAIRU, VSTÚPIŤ

IRIMI – VSTUPOVANIE, ZHÝBANIE SA

ISSHI NANPÓ – „MUSÍŠ MAŤ ROZSIAHLY MORÁLNY A FILOZOFICKÝ ZÁKLAD“

ISSHIN – JEDNA MYSEĽ, KONCEPT

ITAI – BOLESŤ; TO MA BOLÍ, TO BOLÍ

ITAKEN – ŠIROKÉ ČEPELE

ITAMERU – ZRANIŤ, UBLÍŽIŤ

ITAMI – BOLESŤ

ITAMI JIME – ŠKRTENIE, BOLESTIVÝ TLAK

ITAMI NAGE – METANIE POMOCOU BOLESTI

ITTÓ NANPÓ – „POKIAĽ SI PRAJEŠ POUŽIŤ MEČ, MUSÍŠ MAŤ MNOHO SKÚSENOSTÍ“

JAKKIN – ŽIVOTNÉ BODY NA DVOJHLAVOM SVALE PAŽE

JIDAI – HISTORICKÉ OBDOBIE, ÉRA, PRENESENE BÝVALÉ ČASY, MINULOSŤ

JIHI NO KOKORO – BENEVOLENTNÉ SRDCE

JIGOKU – PEKLO

JIME – ŠKRTENIE, TLAK, STLAČENIE

JIN – ČLOVEK
JIN RYAKU NO MAKI – ZVITOK PRINCÍPOV ČLOVEKA (SPLYNUTIE PRINCÍPOV NEBIES A ZEME)

JINBUJIN FUSATSU – BOŽIE PRAVIDLO PRE BOJOVNÍKOV NEZABÍJAŤ ĽUDÍ

JINCHU – ŽIVOTNÝ BOD UMIESTNENÝ NA HORNEJ PERE (KYUSHO)

JINGASA – KLOBÚK PEŠIEHO VOJAKA

JIYU WAZA – VOĽNÉ TECHNIKY, VOĽNÝ TRÉNING

JÓ – TYČ O DĹŽKE 4,5 SHAKU (120 CM)

JODAN – HORNÉ PÁSMO (NAD RAMENA)

JODAN GIRI – PRIAMY VERTIKÁLNY SEK, INAK TIEŽ SHOMEN GIRI

JODAN UKE – HORNÝ BLOK

JÚ – ČÍSLOVKA 10

JÚ DAN – TECHNICKÝ STUPEŇ ŠTUDENTA OZNAČUJÚCI ÚROVEŇ 10. DANU

JUDÓ – BOJOVÉ UMENIE JIGORO KANA

JUJI – KRÍŽ, SKRÍŽENÝ, SKRÍŽENIE; DESAŤ SLABÍK

JUJIRO – KYUSHO NA PLECI

JÚJUTSU – DRUH BOJOVÉHO UMENIA

JÚMONJI – KRÍŽ

JÚMONJI DORI – UCHOPENIE DO KRÍŽA

JÚMONJI NO
KAMAE – POSTOJ SO SKRÍŽENÝMI PAŽAMI PRED HRUDNÍKOM

JÚNAN TAISO – ZAHRIEVACÍ PROCES

JUTAIJUTSU – SÚBOR PRUŽNÝCH TECHNIK S TELOM

JUTSU – SLOVO OZNAČUJÚCE UMENIE ALEBO ZRUČNOSŤ

JUTTE – KOVOVÝ OBUŠOK

KA – OHEŇ, JEDEN Z PIATICH ZÁKLADNÝCH ELEMENTOV GOGYO

KA NO KATA – SPÚTANIE OHŇA

KAESHI – GAESHI; KONTROVAŤ, OBRANA

KAGE – TIEŇ, SILUETA

KAGE NO ITTÓ – SPÔSOB TASENIA MEČA VODOROVNE U CHRBTA

KAGI – HÁČIK, ZAHÁČKOVAŤ, ZVINÚŤ

KAI – ORGANIZÁCIA, SKUPINA

KAITEN – PONORIŤ, DRUH KOTÚĽU

KAISHO – OTVORENÁ RUKA

KAKATO – PÄTA

KAKATO GERI – KOPNUTIE PÄTOU

KAKE – GAKE; PRICHYTIŤ, BEŽAŤ

KAKU – BOD UMIESTNENÝ NA KOLENE (KYUSHO)

KAKUTO – VONKAJŠIA STRANA DOVNÚTRA OHNUTÉHO ZÁPÄSTIA

KAKUSHI – SCHOVANÝ, NEVIDITEĽNÝ, TEN, KTO NEMÔŽE BYŤ VIDENÝ

KAKUSHI GERI – NEVIDITEĽNÝ ÚDER NOHOU

KAMA YARI – KOPIA S HÁKOVITÝM OSTRÍM

KAMAE – POSTOJ, POZÍCIA

KAMI – ŠINTOISTICKÉ BOŽSTVO

KAMIDANA – ŠINTOISTICKÝ DOMÁCI OLTÁRIK

KAMIZA – BOŽSTVO, SVÄTYŇA NA POČESŤ DUCHOV

KAN – SPOLOK, ZDRUŽENIE

KANCHO – ŠPIÓN, ZVEDOVIA (TAKTIEŽ ZVYČAJNE NOSITEĽ 9 DANU)

KANJI – JAPONSKÉ PÍSANÉ ZNAKY PREVZATÉ Z ČÍNY

KANSETSU – PÁKA

KANNUSHI – ŠINTOISTICKÝ KŇAZ

KAPPO – STARÁ METÓDA PRVEJ POMOCI

KAYAKU JUTSU – VYUŽÍVANIE ZÁPALNÝCH A VÝBUŠNÝCH LÁTOK

KASHA – KLADKA VYUŽÍVANÁ NINJA

KASHIRA – HLAVICA, ZAKONČENIE RUKOVÄTI MEČA 2.) VELITEĽ JEDNOTKY

KASUMI – KYUSHO V OBLASTI SPÁNKOV KASUMI – HMLA

KASUMI NO KAMAE – POSTOJ S MEČOM

KASUMI UCHI – ÚDER S BÓ DO SPÁNKOV

KATA – ZOSTAVA, FORMA

KATA – GATA; SPÚTANIE, RAMENO, ZOSTAVA

KATA MAKI – OBTOČENIE RAMENA

KATAME – GATAME; KONTROLOVAŤ, ZNEHYBNIŤ, PRIDRŽAŤ

KATAMUNE DORI – UCHOPENIE RUKAMI ZA PRSIA

KATANA – DLHŠÍ Z DVOCH SAMURAJSKÝCH MEČOV

KATATE – LEN JEDNOU RUKOU, PROTIKLAD RYOTE – OBOJRUČNE

KATATE FURI – KRÚŽENIE ZBRAŇOU, JEDNOU RUKOU

KATATE NAGE – METANIE JEDNOU RUKOU

KATORI SHINTO RYU – STARÁ TRADIČNÁ ŠKOLA BUGEI

KATSU GATAME – KONTROLOVANIE, ZNEHYBNENIE POMOCOU KYUSHO ALEBO BOLESTI

KAWA – RIEKA, STRANA (BOK)

KAZE – VIETOR

KEIKO – GEIKO; VÝCVIK, CVIČENIE

KEIKOGI – GI PRE VÝCVIK

KEITO – HRANA RUKY OD ZÁPÄSTIA K PALCI, TZV. KOHÚTÍ HREBIENOK

KEN – ÚDER, ZATVORENÁ PÄSŤ, ZBRAŇ, MEČ (ALEBO VŠEOBECNE ÚDEROVÁ ZBRAŇ)

KEN KUDAKI – ODVRÁTIŤ JEDEN (ALEBO JEDNÝM) ÚDER(OM)

KEN NO MICHI – CESTA MEČA

KEN TAI ICHI JO – SÚČASNÝ ZÁSAH TELOM A DUCHOM

KENDÓ – CESTA MEČA

KENPÓ – STARÝ NÁZOV PRE KARATE I ŠERM (PÍSANÉ INÝMI ZNAKMI); PRINCÍPY ÚDEROV

KERI – GERI; KOP NOHOU

KERI KAESHI – KONTROVAŤ, BLOKOVAŤ JEDEN (ALEBO JEDNÝM) ÚDER(OM) NOHOU

KERI KUDAKI – ODVRÁTIŤ JEDEN (ALEBO JEDNÝM) ÚDER(OM) NOHOU

KERI NI TAISHITE – OBRANA PROTI KOPU

KERI SUKUI – ÚDER NOHOU

KESA – RUB KABÁTCA

KESA GIRI – ŠIKMÝ SMER SEKU S MEČOM

KI – ENERGIA, ŽIVOTNÁ SILA, VEDOMIE

KI – VNÚTORNÁ ENERGIA UMIESTNENÁ V HARA

KIAI – KI (ENERGIA) + IAI (UVOĽNIŤ) = VÝKRIK PRE UVOĽNENIE ENERGIE

KIAI JUTSU – TECHNIKY POUŽITIA VNÚTORNEJ ENERGIE

KIHON – ZÁKLADNÉ PREVEDENIE TECHNIKY, ZÁKLAD

KIHON HAPPÓ – 8 ZÁKLADNÝCH SPÔSOBOV AKO VYUŽIŤ VNÚTORNÚ ENERGIU

KIHON IDO – CVIČENIE ZÁKLADNEJ TECHNIKY V POHYBE

KIKAKU KEN – ÚDER HLAVOU (ČELOM)

KIME – KONCENTRÁCIA VŠETKEJ ENERGIE DO JEDNÉHO POHYBU

KIMON – PRSNÝ SVAL (KYUSHO)

KIMONO – NESPRÁVNE SLOVO PRE GI – TRADIČNÉ OBLEČENIE

KIN – ZLATO

KIN TEKI – ZLATÉ ZVONČEKY = SEMENNÍKY

KIRI – GIRI; SEKNÚŤ, SEKAŤ

KIRI AGE – SEK SMERUJÚCI HORE

KIRITSU – DRŽTE SA NA NOHÁCH, POSTAVTE SA!

KITEN KEN – ÚDER HRANOU RUKY (SHUTO)

KITON JUTSU – POUŽITIE KOVU, ZAHRŇUJE ŠIROKÚ OBLASŤ ZBRANÍ A NÁSTROJOV K ZÍSKANIU PRÍSTUPU DO NEPRIATEĽSKÉHO OPEVNENIA

KO – PALEC, MALÝ

KO GOROSHI – ROZDRVIŤ MALÍČEK

KO UMA JIRUSHI – MENŠIA ŠTANDARDA LÉNNEHO PÁNA

KOBUDÓ – MALÉ BOJOVÉ UMENIA S JEDNOTLIVÝMI ZBRAŇAMI

KOBURA – KYUSHO, KTORÉ JE UMIESTNENÉ ZOZADU NA LÝTKU

KODACHI – KRATŠÍ Z MEČOV SAMURAJA

KOE – TRIESLA (KYUSHO)

KOGA – OBLASŤ, KTORÁ BOLA CENTROM NINJUTSU

KOGERI WAZA – ÚTOČNÁ TECHNIKA

KOHAI – MLADŠÍ ŠTUDENT(??)

KOHO – USHIRO; ZADNÁ, VZADU

KOHO GERI – KOP VZAD

KOKOTSU – KOSŤ HOLENNÁ

KOKORO – SRDCE A MYSEĽ

KOKYÚ HÓ – TECHNIKY DÝCHANIA

KOKU – PRIESTOR, PRÁZDNOTA

KOKU – OBJEMOVÁ JEDNOTKA RYŽE, ČASTO POUŽÍVANÁ K VYJADRENIU BOHATSTVA (1 KOKU = ASI 278 LITROV)

KOMUSÓ – ZENOVÝ ŽOBRAVÝ MNÍCH HRAJÚCI NA FLAUTU

KONBANWA – DOBRÝ VEČER

KONGÓ KEN – ÚDER PÄSŤOU (FUDO KEN)

KONNICHIWA – DOBRÝ DEŇ (V PRIEBEHU DŇA)

KONPI – OMOTE SHUTO PRI ÚSTUPE

KOPPÓ – UMENIE LÁMAŤ KOSTI; TIEŽ ZÁKLADNÉ PRINCÍPY

KOPPÓ KEN – ÚDER KĹBOM PALCA

KOPPÓ JUTSU – SÚBOR TECHNIK LÁMANIA KOSTÍ

KORAN – AGITÁTORI ALEBO NARUŠITELIA

KORYÚ – KLASICKÁ ALEBO STARÁ TRADÍCIA (ZVYK)

KOSEI – SPÁNOK

KOSEI NO KAMAE – POSTOJ TAIJUTSU

KOSHI – BRUŠKO CHODIDIEL ZA PRSTAMI

KOSHI JUTSU – TECHNIKY NA BOLESTIVÉ BODY ALEBO NA SVALOVÉ SPOJENIA

KOTE – ZÁPÄSTIE 2.) RUKÁV JAP. ZBROJE

KOTE GAESHI – OTOČENIE ZÁPÄSTIA SMEROM VON, TIEŽ OMOTE GYAKU

KOTSU – KOSŤ

KU / KYU – JAPONSKÁ ČÍSLOVKA „DEVÄŤ“

KU – PRÁZDNOTA; JEDEN Z PIATICH ZÁKLADNÝCH ELEMENTOV GOGYO

KÚ NO KATA – SPÚTANIE PRÁZDNOTY
KUBI – KRK

KUBI URA JIME – DUSIŤ TÝL KRKU

KUBISUJI – LÁMANIE VÄZU

KUCHI – GUCHI; ÚSTA

KUDAKI – ROZTRIEŠTIŤ

KUDEN – ÚSTNE PODANIE, SLOVNÉ A PRIAME RADY MAJSTRA ŽIAKOVI

KUJI – DEVÄŤ ZNAMENÍ, MODLITBA POUŽÍVANÁ V EZOTERICKOM BUDDHIZME

KUJI KIRI – PRSTOVÉ ZNAKY POMÁHAJÚCE K ZÍSKANIU STRATENEJ ENERGIE, PRSTOVÉ MANTRY

KÚKAN – VESMÍR, PRIESTOR, VZDIALENOSŤ, KONTROLA

KÚKI – VZDUCH

KUKI TAISHÓ – „SRDNATÝ ÚSMEV DEVIATICH DÉMONOV“

KU KYÚ – TECHNICKÝ STUPEŇ ŠTUDENTA OZNAČUJÚCI ÚROVEŇ 9. KYU

KUMA – MEDVEĎ

KUMADE – DLAŇ VČÍTANE SKRČENÝCH PRSTOV, TZV. MEDVEDIA TLAPA

KUMITE – CVIČENIE SO SÚPEROM, ZÁPAS

KUMI UCHI – UCHOPENIE OBLEČENIA OBOMA RUKAMI 2.) STARÁ SAMURAJSKÁ FORMA BOJA PODOBNÁ SUMÓ

KUMIUCHI – ZOVRETIE, BOJ V ZOVRETÍ

KUMO – OBLAK

KUNAI – NÁSTROJ PRIPOMÍNAJÚCI NÔŽ SO ŠIROKOU ČEPEĽOU PRE KOPANIE, SEKANIE A VYTVÁRANIE PÁKY

KUNOICHI – ŽENY PRAKTIZUJÚCE NINJUTSU

KURI GAESHI – PODOBNÁ TECHNIKA KAGE NO ITTO

KURO – ČIERNA

KURUMA – GURUMA; KOLESO

KURYÚHA – DEVÄŤ ŠKÔL

KUSARI – GUSARI; REŤAZ

KUSARI FUNDÓ – REŤAZ SO ZÁVAŽÍM

KUSARIGAMA – KOSA PREDĹŽENÁ ZAŤAŽENOU REŤAZOU

KUZUSHI – POHYB, V KTOROM ZLOMÍTE (PORUŠÍTE) PROTIVNÍKOVU ROVNOVÁHU

KYAHAN – GAMAŠE

KYÓ – FALOŠ, LOŽ, PRETVÁRKA

KYOJITSU – VYUŽITIE KLAMU A PRAVDY

KYOJITSU TENKAN HÓ – STRIEDAŤ PRAVDU A KLAM (FYZICKY A PSYCHOLOGICKY)

KYOKETSU SHOGE – ZBRAŇ TOGAKURE NINJA

KYU – ŽIACKY TECHNICKÝ STUPEŇ

KYU DAN – TECHNICKÝ STUPEŇ ŠTUDENTA OZNAČUJÚCI ÚROVEŇ 9. DANU

KYUSHO – ŽIVOTNE DÔLEŽITÝ BOD

KYU – ŽIACKY TECHNICKÝ STUPEŇ

KYU – TRADIČNÝ LUK

KYÚDÓ – NOVODOBÉ JAPONSKÉ UMENIE LUKOSTREĽBY NADVÄZUJÚCI NA TRADÍCIE KYUJUTSU

KYUJUTSU – JAPONSKÉ UMENIE LUKOSTREĽBY

KYOBU – OBLASŤ HRUDNÍKU

KYUSHO – CITLIVÉ, BOLESTIVÉ MIESTO (OBLASŤ) NA ĽUDSKOM TELE

MA-AI – SPRÁVNA VZDIALENOSŤ SPOJENÁ S NAČASOVANÍM POHYBU

MAE – ZENPO; PREDNÁ, DOPREDU, PRED (ČASOVO I MIESTNE)

MAE GERI – KOP VPRED

MAKI – ROLOVAŤ, NAROLOVAŤ

MAKIMONO – ZVITOK, STARODÁVNE RUKOPISY, TIEŽ DENŠÓ

MAKIWARA – TRÉNINGOVÁ ÚDEROVÁ PLOCHA 2.)TERČ PRE SKÚŠKU SEKU TAMEŠIGIRI

MAKOGORO – „POCTIVOSŤ A ÚPRIMNOSŤ“

MAKURA – VANKÚŠ

MARU – NÁDVORIE HRADU (ICHI, NI, SAN ZNAMENÁ PRVÉ, DRUHÉ, TRETIE)

MANRIKI GUSARI – KOVOVÉ ZÁVAŽIA SPOJENÉ REŤAZOU

MATTE – OD SLOVESA MATSU, ČAKAŤ, POČKAŤ

MEN – ČELO, HLAVA

MENBU – ČELO

MENKYO – POVOLENIE, LICENCIA, DIPLOM

METSUBUSHI – OSLEPUJÚCI PRÁŠOK (ŠKOLA TOGAKURE) ,,NIČITEĽ OČÍ“

MIGI – PRAVÝ (Á)

MIKKYÓ – TAJNÁ NÁUKA

MIMI – UCHO

MIZU – TIEŽ SUI; VODA

MIZU GUMO – VODNÉ SEDADLO („VODNÝ PAVÚK“)

MIZU NO KOKORO – MYSEĽ AKO VODA, DOKONALE KĽUDNÁ MYSEĽ

METSUBUSHI – OSLEPUJÚCE LÁTKY

MUGEN – „NEKONEČNO“

MOGURI KATA – DOPADNÚŤ NA NOHY ALEBO DOSTAŤ SA
NADOL

MOGURI – DOSTAŤ SA NADOL

MOKO – DIVOKÝ TIGER

MOKUSÓ – KONCENTRÁCIA, MEDITÁCIA, NIEKEDY POUŽÍVANÁ V ÚVODE A NA KONCI TRÉNINGU

MOKUSÓ YAME – PRESTAŇTE SA KONCENTROVAŤ

MOKUTON JUTSU – TECHNIKY POUŽITIA STROMOV, LISTOV, RASTLÍN A ŠPLHACÍCH POMÔCOK PRE NINJOV ÚNIK

MON – HERALDICKÝ, RODOVÝ ZNAK

MOROTE – OBE RUKY, OBOMA RUKAMI

MU ON NO HÓ – TICHÁ CHÔDZA A TICHÝ BEH

MU – ZÁPOR, ĽAHKÁ HMLA, ZAHMLENO

MUKYÚ – BEZ STUPŇA, ZAČIATOČNÍK

MUDANSHA – „BEZ DANU“, CVIČENEC KTORÝ NIE JE DRŽITEĽOM STUPŇA DAN

MUNE – HRUĎ

MUNE – CHRBÁT ČEPELE

MUNE DORI – ÚCHOP LÍMCA JEDNOU RUKOU

MUNEN MUSO NO KAMAE – POSTOJ S HANBÓ BEZ ÚMYSLU, BEZ MYŠLIENKY

MUSHA – BOJOVNÍK

MUSHA DORI – TECHNIKA SKRÚTENIA, UCHOPENIE BOJOVNÍKA

MUSHIN – ŽIADNA MYSEĽ; TIEŽ NEVINNOSŤ

MUSHUBI BASHIGO – SLUČKOVÝ REBRÍK POUŽÍVANÝ NINJA

MUTE – BEZ RÚK (MU – BEZ, VYJADRUJE NEDOSTATOK)

MUTÓ DORI – OBRANA HOLÝMI RUKAMI PROTI ZBRANI

MUZUKASHI DESU – TO JE ZLOŽITÉ, ŤAŽKÉ

NAGAMAKI – HALAPARTŇA S DLHOU ČEPEĽOU

NAGARE – KYUSHO, KTORÉ JE UMIESTNENÉ NA PREDLAKTÍ, PLYNULOSŤ V POHYBOCH

NAGASHI – TOK, PRÚD (VECÍ)

NAGE – HOD, ODHODENIE

NAGERU – HÁDZAŤ

NAGE WAZA – TECHNIKA HODU

NAGE KAESHI – OBRANA PROTI PREHODENIU

NAGINATA – DRUH JAPONSKEJ HALAPARTNE

NAIWAN – VNÚTORNÁ STRANA PAŽE, RESPEKTÍVE VNÚTORNÁ STRANA PREDLAKTIA

NAKADAKA IPPONKEN – PÄSŤ S VYSUNUTÝM KĹBOM PROSTREDNÍKA, TZV. JEDNOKĹBOVÁ PÄSŤ PROSTREDNÍKA

NANADAN – TECHNICKÝ STUPEŇ ŠTUDENTA OZNAČUJÚCI ÚROVEŇ 7. DANU

NANAKYU – TECHNICKÝ STUPEŇ ŠTUDENTA OZNAČUJÚCI ÚROVEŇ 7. KYU

NANAME – DIAGONÁLA

NATSU – LETO

NEKO TE – ČEPEĽOVÁ ZBRAŇ KUNOIČI NAVLEČENÁ NA PRSTY

NI – ČÍSLICA DVE

NI DAN – TECHNICKÝ STUPEŇ ŠTUDENTA OZNAČUJÚCI ÚROVEŇ 2. DANU

NI KYU – TECHNICKÝ STUPEŇ ŠTUDENTA OZNAČUJÚCI ÚROVEŇ 2. KYU

NIHON NUKITE – ŠPIČKY NATIAHNUTÉHO UKAZOVÁKA A PROSTREDNÍKA, TZV. DVOJPRSTÁ RUKA KOPIE

NIN – ODPLAZIŤ SA; VZDAŤ SA NIEČOHO

NINJA – ALEBO TIEŽ SHINOBI; BOJOVNÍK PRAKTIZUJÚCI NINJUTSU

NINJA KEN – ALEBO SHINOBI GATANA, MEČ NINJA

NINJUTSU – INÝ NÁZOV PRE SHINOBI NO JUTSU, UMENIE ŠPIONÁŽE VYUŽÍVANÉ NINJA, UMENIE VYTRVALOSTI A TRPEZLIVOSTI; TECHNIKY NIN

NINJÓKA – OSOBA ĽUDSKÁ, SYMPATICKÁ (NINJÓ = ĽUDSKÝ CIT)

NINPÓ – NAJVÄČŠÍ STUPEŇ NINJUTSU, ZÁKONY A PRINCÍPY VYTRVALOSTI; CESTA NIN

NINPÓ IKKAN – NINPO JE NAŠOU NAJVÄČŠOU INŠPIRÁCIOU

NINPÓ SANJUROKKEI – 36 ODVETVÍ TRÉNOVANÝCH NINJA, 18 SAMURAJSKÝCH A 18 NINJA METÓD

NITTÓ – DVA MEČE

NITTÓ JUTSU – TECHNIKY S DVOMA MEČMI

NO – SPOJOVACIA VÄZOBNÁ PARTIKULA

NOTO – ZÁVEREČNÁ FÁZA POHYBU S MEČOM – ZASUNUTIE MEČA DO POŠVY

NUKITE – ŠPIČKY NATIAHNUTÝCH PRSTOV, TAKZVANÁ RUKA – KÓPIA, BOD KONCAMI PRSTOV (NUKU = BODNÚŤ)

O – VEĽKÝ, ŠIROKÝ

O DOKI – ZLOSŤ, VEĽKÁ PÁKA

O GENKI DESUKA – AKO SA MÁTE?

O GYAKU – VEĽKÁ PÁKA

OHAYÓ GOZAIMASU – DOBRÝ DEŇ

O SOTO GAKE, GARI – PREHODENIE SMEROM VON

O SOTO NAGE – MOHUTNÉ PREHODENIE

OBI – KIMONOVÝ PÁS, OPASOK; V MNOHÝCH BOJOVÝCH UMENIACH OZNAČUJE VÝKONNOSTNÝ STUPEŇ

ÓDACHI – DLHÝ MEČ

OYA GOROSHI – ROZDRVIŤ PALEC (OJAJUBI)

OYASUMI NASAI – DOBRÚ NOC

OKUDEN – VYŠŠIA ÚROVEŇ

OKUDEN NO KATA – VYŠŠIE TECHNIKY

OKURI ASHI – DRUH SURI ASHI, KED POHYB ZAČÍNA ZADNÁ NOHA

OMOTE – VONKAJŠOK, PRED, NAD

OMOTE GYAKU – VYKRÚTENIE SMEROM VON

OMOTE SOKUGYAKU GERI – METÓDA KOPU

ONEGAI SHIMASU – POZDRAV PRED CVIČENÍM, ZNAMENAJÚCI „ŽIADAM O PRIAZEŇ“

ONI – DÉMON, DIABOL

ONI KUDAKI – TECHNIKA KRÚTENIA, ROZDRVENIA ROHOV DÉMONA

ONIBI NO JUTSU – UMENIE DIABOLSKÉHO OHŇA

ONSHIN JUTSU – TECHNIKY SKRÝVANIA SA, UMENIE NEVIDITEĽNOSTI

ORI – OD SLOVESA ORU; ZLOMIŤ

OSAE – KONTROLA, DRŽANIE

OSAE KOMI – ZNEHYBNIŤ, KONTROLOVAŤ

OSAERU – DRŽAŤ, PRIDRŽAŤ

OSAERU – ZATLAČIŤ, KONTROLOVAŤ, ZDOLAŤ, OBMEDZIŤ; V BUDÓ KONTROLA PREVÁDZANÁ SKRYTO

OSHIGIRI – SPÔSOB SEKANIA S MEČOM

OSHU – ÚDER DLAŇOU, OTVORENOU RUKOU

OTONASHI NO KAMAE – POSTOJ HANBO

OTOSU, OTOSHI – NARAZIŤ, ZRAZIŤ, PODMIETNUŤ

OTEN – TECHNIKA V TAIJUTSU, KOTÚĽ

OTOSHI – OD SLOVESA OTOSU, PADAŤ

Ó-ZUTSU – DREVENÉ DELO

RANDORI – FORMA VOĽNÉHO BOJA NA TRÉNINGU

RANSETSU – FUJAVICA, SNEHOVÁ BÚRKA

REI, REIHO – POZDRAV, ZDRAVIŤ

RENRAKU WAZA – KOMBINÁCIA TECHNÍK

RITSU REI – POZDRAV V POSTOJI

RITSUDO – RYTMUS

RIN – PUPOK

ROKU – JAPONSKÁ ČÍSLOVKA ŠESŤ

ROKU KYU – TECHNICKÝ STUPEŇ ŠTUDENTA OZNAČUJÚCI ÚROVEŇ 6. KYU

ROKU DAN – TECHNICKÝ STUPEŇ ŠTUDENTA OZNAČUJÚCI ÚROVEŇ 6. DANU

ROKUSHAKU – ŠESŤ SHAKU (JAP. DĹŽKOVÁ MIERA, 1 SHAKU = 30,3 CM, 1 SUN = 0,1 SHAKU)

ROKUSHAKU BO – ŠESŤ STOP DLHÁ TYČ

RYAKU – PRINCÍP

RYO – PÁR, DVA

RYO – OBA; OBOJE

RYOHO – OBOJSTRANNE

RYOTE – OBE RUKY; OBOJRUČNE

RYOASHI – OBE NOHY, OBOMA NOHAMI

RYOKAN – HOTEL, UBYTOVŇA

RYOMUNE DORI – DVOJITÉ UCHOPENIE ZA PRSIA (PODHMATOM) ?

RYOTE – OBOMI RUKAMI, OBE RUKY

RYOTE NAGE – HOD OBOJRUČ

RYU – ŠKOLA, ŠTÝL, TRADÍCIA

RYU – SYSTÉM, DRAK (PÍSANÉ INÝM ZNAKOM)

RYU HA – SYNONYMUM PRE SLOVO RYU (ŠKOLA)

RYUKA – LÝTKA; TIEŽ YAKU

RYUMON – BOD, KTORÝ SA NACHÁDZA NAD KIMON

RYUSUI IKI – TECHNIKA SUTEMI (VYUŽITIE JEHO NEROVNOVÁHY)

SABAKI – TECHNIKA CHÔDZE, PRÁCA NÔH, MANÉVROVANIE

SABAKI – ZMENA

SABAKI GATA – TECHNIKA PREMIESTŇOVANIA A UHÝBANIA

SAGEO – ŠNÚRA FIXUJÚCA POŠVU MEČA (SAYA) K OPASKU OBI

SAI – BOD, KTORÝ SA NACHÁDZA UPROSTRED STEHNA

SAYA – POŠVA MEČA

SAKKI – INTUÍCIA ÚTOKU, VNÍMANIE AGRESÍVNEJ MYŠLIENKY ALEBO ZÁMERU

SAMUI – ZIMA, CHLAD

SAMURAI – JAPONSKÁ VLÁDNUCA VRSTVA BOJOVNÍKOV

SAN – JAPONSKÁ ČÍSLOVKA TRI

SAN – JAPONSKÉ OSLOVENIE VO VÝZNAME NÁŠHO „PÁN, PANI“, VYSLOVUJE SA ZA MENOM

SAN DAN – TECHNICKÝ STUPEŇ ŠTUDENTA OZNAČUJÚCI ÚROVEŇ 3. DANU

SAN KYU – TECHNICKÝ STUPEŇ ŠTUDENTA OZNAČUJÚCI ÚROVEŇ 3. KYU

SANKAKU – TROJUHOLNÍK

SANKAKU JIME – METÓDA ŠKRTENIA ZOZADU

SANMYAKU – HORSKÝ HREBEŇ, ZVITOK SÓKE HATSUMIHO

SANPÓ NO KATA – PRVÁ ČASŤ KIHON HAPPÓ

SANSHIN – OKAMŽITÝ POHYB, BEZ ROZMYSLU

SANSHIN KERI – REFLEXNÝ ÚDER NOHOU

SANSHIN NO KATA – ZÁKLADNÉ TECHNIKY PIATICH PRÍRODNÝCH ELEMENTOV

SANSHITAN KEN – ÚDER ALEBO UCHOPENIE TROMI PRSTAMI

SATANI – BOD NA STEHNE (MEDZI SAI A KOE)

SATORI – OSVIETENIE, DOSIAHNUTIE PÔVODNEJ ČISTOTY

SAYA – POŠVA MEČA

SAYONARA – DOVIDENIA

SAYU – Z DVOCH STRÁN

SEIGAN NO KAMAE – POSTOJ V TAIJUTSU S PÄSŤOU NA BOKU

SEIKEN – ČELO (PREDNÁ ČASŤ) ZATVORENEJ PÄSTE, RESPEKTÍVE JEJ PRVÉ DVA KĹBY, ÚDEROVÁ PLOCHA PRI ÚDERE PÄSŤOU

SEIKA TANREN – OBLASŤ PODBRUŠIA ASI NA DVA PRSTY POD PUPKOM, POMYSELNÝ STRED TELA

SEISHIN TEKI KYOYO – DUŠEVNÁ VYCIBRENOSŤ

SEITOSHI – „ŽIVOT A SMRŤ“

SEIRYUTO – ZAČIATOK MALIČKOVEJ HRANY ZA ZÁPÄSTÍM, TZV. VOLSKÁ ČEĽUSŤ

SEIZA – TRADIČNÝ SED NA PÄTÁCH

SENBAN – MIMORIADNY

SENBAN SHURIKEN – ŠTVORHROTÁ VRHACIA HVIEZDICA (TOGAKURE RYU)

SENGOKU JIDAI – OBDOBIE PROVINCIÍ V BOJI

SENNIN – MYSTICKÝ

SENPAI – STARŠÍ ŠTUDENT (NOSITEĽ 1 A 2 DANU)

SENSEI – PROFESOR, UČITEĽ, ETYMOLOGICKY: TEN, KTO JE VPREDU (NOSITEĽ 3 A 4 DANU)

SENSEI – UČITEĽ „CESTY“

SENSEI NI REI – DOSLOVA – POZDRAV UČITEĽOVI

SEPPUKU – OBRADNÁ SEBEVRAŽDA

SEOI – NOSIŤ NA RAMENÁCH A NA CHRBTE

SEOI NAGE – PREHODENIE CEZ CHRBÁT

SETSU – SNEH

SHAKEN – HVIEZDICA K VRHANIU ŠKOLY TOGAKURE RYU

SHAKO KEN – ÚDER PRSTAMI V TVARE PAZÚRA

SHAKU – JEDNOTKA MIERY, OKOLO 30 CM

SHI – PRST, ČÍSLOVKA ŠTYRI, TIEŽ YON

SHIBARI – OS SLOVESA SHIBARU, VIAZAŤ

SHICHI – ČÍSLOVKA SEDEM, TIEŽ NANA

SHI HO TEN CHI TOBI – SKOK HORE, DOLE VŠETKÝMI SMERMI

SHICHIBATSU – KĽÚČOVÁ KOSŤ

SHIHAN – TITUL DANÝ NOSITEĽOM NAJVYŠŠÍCH STUPŇOV ŠKOLY (NOSITEĽ 5 A 6 DANU)

SHIHO – ŠTYRI ZÁKLADNÉ SMERY

SHIKAN KEN – ÚDER ČLÁNKAMI PRSTOV, RUKA JE OHNUTÁ

SHIKIN – VNÍMANIE SÚLADU DUŠE, MYSLE A SRDCA

SHIKIN HARAMITSU DAI KOMYO – KAŽDÁ NAŠA SKÚSENOSŤ NÁS NIEČOMU UČÍ, AKÝKOĽVEK ZÁŽITOK BEHOM ŽIVOTA JE POSVÄTNÝ A URČUJE MOŽNOSŤ NAHLIADNUTIA NA SKUTOČNOSŤ

SHIKO – METÓDA CHÔDZE PO KOLENÁCH

SHIKOMI ZUE – ZBRAŇ UKRYTÁ V BAMBUSOVEJ TYČI

SHIKORO – SLABÝ ČEPEĽOVÝ NÁSTROJ S PÍLOU

SHIKOTSU – BOLESTIVÉ MIESTO NA PALCI (KYUSHO)

SHIME – TIEŽ JIME; ŠKRTIŤ, TLAČIŤ, STLÁČAŤ

SHIME WAZA – TECHNIKA ŠKRTENIA A TLAČENIA

SHIN – SRDCE, MYSEĽ, DUŠA, BOH, BOŽSTVO

SHINAI – CVIČNÝ MEČ ZLOŽENÝ S BAMBUSOVÝCH PLÁTOV

SHINCHU – CENTRUM SRDCA, UPROSTRED HRUDI

SHINDEN – BOŽIA PRAVDA

SHINKEN – SKUTOČNÝ MEČ

SHINOBI – NINJA, NINJUTSU

SHINOBI ARUKI – CHÔDZA VYUŽÍVANÁ NINJA

SHINOBI GATANA – MEČ POUŽÍVANÝ NINJA

SHINOBI HÓ – TAJNÉ UMENIE, UMENIE VKRÁDAŤ SA

SHINOBI JÚHAPPAN – OSEMNÁSŤ ZRUČNOSTÍ POUŽÍVANÝCH NINJA

SHINOBI NO MONO – TIEŇOVÝ BOJOVNÍK

SHINOBIJUTSU – STARŠÍ NÁZOV POUŽÍVANÝ PRE NINJUTSU

SHINTÓ – PÔVODNÉ TRADIČNÉ JAPONSKÉ NÁBOŽENSTVO, CESTA BOHOV

SHIRO – BIELY

SHISHIN KEN – ÚDER JEDNÝM PRSTOM (SHISHIN – IHLA)

SHITA – POD, DOLE, NIŽŠIE

SHITAN KEN – ÚDER ALEBO DRŽANIE 3 ALEBO 4 PRSTAMI

SHITO KEN – ÚDER PALCOM, KTORÝ SA OPIERA O DLAŇ (BOSHI KEN)

SHIZEN – PRIRODZENÝ

SHIZEN TAI – ZÁKLADNÝ PRIRODZENÝ POSTOJ ĽUDSKÉHO TELA

SHIZEN GYO UN RYU SUI – PRIRODZENÝ A LADNÝ POHYB

SHIZEN KEN – „PRIRODZENÝ“ ÚDER: PACH, VÔŇA, NECHTY, ZUBY

SHIZEN NO KAMAE – POSTOJ V STOJI, PAŽA POZDĹŽ TELA

SHIZEN SHIGOKU – „PRIRODZENÝ, MIMORIADNY, NADMIERU, SKUTOČNÝ; SKUTOČNÁ PRIRODZENOSŤ“

SHIZENTAI – PRIRODZENÝ POSTOJ TELA

SHODAN – TECHNICKÝ STUPEŇ ŠTUDENTA OZNAČUJÚCI ÚROVEŇ 1. DANU

SHODEN – PRVÁ ÚROVEŇ, ZÁKLADNÁ ÚROVEŇ

SHODEN NO KATA – ZÁKLADNÁ TECHNIKA, TECHNIKA PRVEJ ÚROVNE

SHOGUN – VOJENSKÝ VLÁDCA JAPONSKA

SHOMEN – ČELO, ČELNÁ STRANA

SHOMEN GIRI – SEK MEČOM V SMERE HLAVY

SHOSHIN – ZAČÍNAJÚCI

SHOSHIN GO KEI NO KATA – DRUH GOGYO S PARTNEROM

SHOSHIN NO KAMAE – VARIANTA ICHIMONJI NO KAMAE V TAIJUTSU, KEĎ ZADNÁ RUKA JE POLOŽENÁ NA BOKU

SHOSHINSHA DESU – SOM ZAČIATOČNÍK

SHOSHINSHA NO KATA – VNÚTORNÉ SPOJENIE GOGYO V HARMÓNII SO ŽIVLAMI

SHOTEN NO JUTSU – ZVISLÝ BEH ALEBO ZVISLÁ CHÔDZA

SHOTO – KRATŠÍ Z MEČOV SÚPRAVY DAISHO

SHU – RUKA, PAŽE

SHUGO – SPRÁVCA PROVINCIE

SHUGYO – TVRDÝ, DRSNÝ, PRÍSNY TRÉNING

SHUKI KEN – ÚDER ŠPIČKOU LAKŤA

SHUKO – PÁSY S BODCAMI NA DLANI (DRÁPY)

SHURIKEN – MALÉ SKRYTÉ ZBRANE RÔZNYCH TVAROV A S RÔZNYM POČTOM HROTOV, UŽÍVANÉ K HÁDZANIU ALEBO REZANIU

SHURIKEN JUTSU – UMENIE ZRUČNOSTI SO SHURIKEN

SHUTO – VONKAJŠÍ, MALÍČKOVÁ HRANA RUKY

SHUTO KEN – ÚDER MALÍČKOVOU HRANOU DLANE

SHUWAN – SPODNÁ STRANA PAŽE, RESPEKTÍVE SPODNÁ STRANA PREDLAKTIA

SODEZUTSU – MALÉ RUČNÉ DELO

SODE – RUKÁV

SO JUTSU – UMENIE BOJA S YARI (KOPIJOU)

SÓKE – VEĽMAJSTER; HLAVA RODINY (NOSITEĽ 10 DANU)

SOKKEI – SLABINA, TRIESLO

SOKKI KEN – ÚDER KOLENOM

SOKKOTSU – NART

SOKU GYAKU – ÚDER NOHOU PREVEDENÝ KONCOM PRSTOV

SOKUHO – TIEŽ YOKO; STRANA, ZO STRANY

SOKUHO KAITEN – KOTÚĽ STRANOU

SOKUHO GERI – TECHNIKA KOPU STRANOU

SOKUHO TOBI – SKOK SMEROM DO STRANY

SOKUTO – HRANA CHODIDLA

SOKU YAKU – KOP CHODIDLOM

SOKU – TIEŽ ASHI; NOHA

SOKUTEI – CHODIDLO

SOKUTO – MALÍČKOVÁ HRANA NOHY, TZV. MEČOVÁ NOHA

SOTO – VONKAJŠOK

SUI – TIEŽ MIZU; VODA; JEDEN Z PIATICH ZÁKLADNÝCH ELEMENTOV GOGYO

SUI NO KATA – TECHNIKA VODY

SUI REN – VODNÝ TRÉNING

SUIGETSU – SOLAR PLEXUS (KYUSHO)

SUIHEI – VODOROVNÝ

SUKI – ZAHÁJENIE, POČIATOK V SÚBOJI

SURI ASHI, SURIKOMI ASHI – POSUN DVOMA MENŠÍMI KROKMI, BEZ ZMENY VZÁJOMNÉHO POSTAVENIA NÔH.

SUTEMI – ZASVÄTENIE, TRÉNING SÁM SEBA; ŽIVOTNÝ RISK ALEBO RIZIKO ŽIVOTA

SUWARI – SED

SUWARI WAZA – TECHNIKA PREVÁDZANÁ ZO SEDU

SUZU – SEMENNÍKY (KYUSHO)

TABI – JAPONSKÉ PONOŽKY

TACHI – VEĽKÝ SAMURAJSKÝ MEČ

TACHI WAZA – TECHNIKY V STOJI

TACHI NAGARE – DOPADNÚŤ PRIAMO NA ZEM

TAI – TELO

TAIJUTSU – UMENIE TELA, KLASICKÁ FORMA BOJOVÉHO UMENIA BEZ ZBRANE

TAI O DOKI – UVOĽNENIE TELA

TAI JIME – ŠKRTENIE ALEBO TLAK NA TELO

TAI KEN – ÚDER CELÝM TELOM ALEBO JEHO ČASŤOU

TAI SABAKI – ÚHYB A OBRATY TELA

TAI HIRAKI – ÚHYB ČIASTOČNÝM OBRATOM

TAIHEN – PREMIESTNENIE, POHYB

TAIHENJUTSU – SÚBOR ÚHYBNÝCH POHYBOV A PREMIESTNENIE TELA

TAISÓ – OHYBNOSŤ

TAI SABAKI – POHYB TELOM

TAKAMARU – VZTÝČIŤ SA, ZVÄČŠOVAŤ SA

TAKE – BAMBUS

TAKE ORI – LÁMANIE OHÝBANÍM ZÁPÄSTIA, ZLOMIŤ BAMBUS

TAKI OTOSHI – OPAKOVANE ZRAZIŤ, BEZ DOPROVODU

TAMESHIGIRI – TRÉNINGOVÝ MANÉVER V KENJUTSU PREVÁDZANÝ MEČOM NA SLAMENÝCH STĹPCOCH ATĎ.

TAMESHIWARI – PRERÁŽACIE TECHNIKY V KARATE

TANDEN – BRUCHO

TANJÓ – „BYŤ PRIPRAVENÝ“

TANTÓ – NÔŽ (ČEPEĽ AŽ DO DĹŽKY 31 CM = 1 SHAKU)

TANEGASHIMA – DLHÁ MUŠKETA

TAOSHI – OD SLOVESA TAOSU, ZHODIŤ DOLE, ZRAZIŤ

TATAMI – TRÉNINGOVÉ ROHOŽE

TATE NO KAMAE – POZÍCIA V HANBO JUTSU, KEĎ TYČ JE DRŽANÁ ZVISLE DOLE VEDĽA TELA

TE – RUKA

TE HO DOKI – UVOĽNENIE RUKY

TEKAGI – KOVOVÉ DRÁPY NA RUKE; SHUKÓ

TEKI – NEPRIATEĽ

TE KUBI – ZÁPÄSTIE

TE MAKURA – LÁMANIE NATIAHNUTEJ PAŽE

TE – TIEŽ SHU; RUKA

TEISATSU – SKAUTI

TEISOKU – CHODIDLO

TEISHO – DLAŇ (PÄTA DLANE) OTVORENEJ RUKY

TEN – NEBO

TENGU – HORSKÝ ŠKRIATOK ZNÁMY PRE SVOJU BOJOVÚ OBRATNOSŤ, NAPOL ČLOVEK A VRANA

TENKAN – KRUH

TENMON – NÁUKA O POČASÍ, BOD U OČNÝCH JAMIEK (NEBESKÁ BRÁNA)

TEN RYAKU NO MAKI – ZVITOK S NEBESKÝMI PRINCÍPMI

TENCHIJIN NO KAMAE – BO DRŽANÉ ZVISLO POZDĹŽ TELA

TENKAN HO – PILIER

TENTO – VRCHOL LEBKY

TENTO UCHI – ÚTOK V BOJUTSU VEDENÝ ZHORA NA HLAVU

TENUGI – PÁSKA, ŠATKA

TESSEN – VEJÁR

TETSUBISHI – NÁŠĽAPNÉ BODCE AKO Z PRÍRODNÝCH MATERIÁLOV TAK I Z KOVU

TETSU – ŽELEZO

TETSUI – ŽELEZNÉ KLADIVO, MALÍKOVÁ STRANA ZATVORENEJ PÄSTE, TZV. PÄSŤ KLADIVO

TETSUBISHI – NÁŠĽAPNÝ JEŽKO S 4 HROTY, KTORÝ DOPADÁ 1 HROTOM HORE

TETSUZAN – ŽELEZNÉ HORY

TÓ (VE SLOŽ.) – JEDEN Z VÝRAZOV PRE JAPONSKÝ MEČ

TOAMI JUTSU – VYUŽITIE SIETE

TOBI – SKOK

TOBI KERI – KOP V SKOKU

TOBI NI KERI – DVOJITÝ ÚDER NOHOU

TOKI – PRIEHLAVOK

TOKI KEN – ÚDER PRSTAMI NA NOHE

TOKI UCHI – ÚDER ALEBO TLAK PRSTAMI NA NOHE

TOMERU – ZASTAVIŤ

TOMOE NAGE – TECHNIKA PÁDOV A STIAHNUTIA

TORI – VZIAŤ, TEN, KTO PREDVÁDZA TECHNIKU, UCHOPIŤ ,ZAJAŤ, ZATKNÚŤ

TORITE KIHON DORI NO KATA – KONTROLA NA ZEMI V URA A V OMOTE

TORITE KIHON KATA GO-HO – TIEŽ ZNÁMA POD NÁZVOM HOSHU KIHON

TOSUI NO KAMAE – POSTOJ S MEČOM GEDAN S PREVRÁTENÝMI NOHAMI

TOTOKU HYOSHI NO KAMAE – TECHNIKA UKRYTIA PRED HODENOU ČEPEĽOU, ALEBO ZBRAŇOU

TSUBA – ZÁŠTITA MEČA

TSUGI BUNE – ROZLOŽITEĽNÝ ČLN

TSUKA – RUKOVÄŤ MEČA

TSUKI – PRIAMY ÚTOK BEZ ZBRANE I SO ZBRAŇOU (VÝPAD, ÚDER)

TSUMASAKI – ŠPIČKY PRSTOV NA NOHÁCH

UDE – PREDLAKTIE

UDE JIME – TLAK NA PAŽU

UDE ORI – ZLOMIŤ RUKU

UCHI – VNÚTRAJŠOK, PROTI, ÚDER ALEBO TLAK

UCHI HOSHI – BOD, KTORÝ SA NACHÁDZA VO VNÚTRI HOSHI (KĹBY)

UCHIGAKE – SEKANIE MEDZI NOHAMI

UCHIMATA – METANIE MEDZI NOHAMI

UKE – BLOK

UKE – TEN, KTORÝ JE BEHOM TECHNIKY V POZÍCII ÚTOČNÍKA, TEN, KTO PRIJÍMA

UKE NAGASHI – BLOKÁDA, VYSOKO, STREDNÝ, NÍZKO, VO VNÚTRI, VNÚTRO

UKEMI – PASÍVNY (V GRAMATIKE), PÁDY TELA, „PRIJAŤ TELOM“; TIEŽ „ZACHYTIŤ MEČ“ (POUŽÍVANÉ V BOJUTSU)

UKEMI OTOSHI – NEKONTROLOVANÝ PÁD

UKO – CITLIVÁ OBLASŤ UMIESTNENÁ NA STRANE KRKU (KYUSHO)

UMEBI – POZEMNÉ NÁŠĽAPNÉ MÍNY POUŽÍVANÉ HISTORICKÝMI NINJA

URA – VO VNÚTRI, NASPODKU, VZADU

URA GYAKU – VNÚTORNÉ SKRÚTENIE ZÁPÄSTIA

URAKEN – CHRBÁT ZATVORENEJ PÄSTE, TIEŽ OZNAČENIE ÚDERU, KTORÝ SA TOUTO ÚDEROVOU PLOCHOU VYKONÁVA

USHIRO – ZADNÝ, DOZADU

USHIRO UKEMI – PÁD VZAD

WA – VNÚTORNÁ HARMÓNIA

WAKARIMASU (SEN) – (NE)ROZUMIEM

WAKI – STRANA ALEBO POSTRANNÝ

WAKIZASHI – KRATŠÍ Z DVOCH MEČOV DAISHO

WAKIZASHI TEPPO – UNIKÁTNE SKRYTÁ ZBRAŇ, JEDNÁ SA O STRELNÚ ZBRAŇ SKRYTÚ V POŠVE PRE KRÁTKY MEČ

WAN – PAŽE, RESPEKTÍVE PREDLAKTIE, INÝ VÝRAZ PRE UDE

WARAJI – SLAMENÉ SANDÁLE S REMIENKOM

WASHIDE – ŠPIČKY PRSTOV ZOVRETÉ DO KOPY, TZV. ORLÍ ZOBÁK

WAZA –ZRUČNOSŤ, PRENESENE TECHNIKA

YAKU – BOD VO VNÚTRI NOHY POD KOLENOM

YAMA – HORA

YAMABUSHI – HORSKÍ BOJOVÍ MNÍSI

YAMASHIRO – HORSKÝ HRAD

YAME – POVEL OZNAMUJÚCI PRERUŠENIE ČINNOSTI, PRESTAŇTE

YARI – JAPONSKÁ KOPIA

YASHIKI – ŠĽACHTICKÉ SÍDLO

YOKO – STRANA, HORIZONTÁLNY

YOKO ARUKI – CHÔDZA STRANOU

YOKO GERI – KOP DO STRANY

YOKO ARUKI – BOČNÁ CHÔDZA, CHÔDZA STRANOU

YOKOMEN – SPÁNOK (OBLASŤ NA HLAVE)

YONHON NUKITE – ŠPIČKY NATIAHNUTÝCH PRSTOV UKAZOVÁKA AŽ MALÍČKA, TZV. ŠTVORPRSTÁ RUKA KOPIE

YON DAN – TECHNICKÝ STUPEŇ ŠTUDENTA OZNAČUJÚCI ÚROVEŇ 4. DANU

YON KYÚ – TECHNICKÝ STUPEŇ ŠTUDENTA OZNAČUJÚCI ÚROVEŇ 4. KYU

YOROI – JAPONSKÉ BRNENIE

YOROI KUMIUCHI – BOJ, ZÁPAS V BRNENÍ

YOSHIN – PESTOVAŤ DUŠU, PESTOVAŤ SRDCE

YU GASUMI – BOD POD UCHOM NAD ČEĽUSŤOU

YUBI – PRST

YUDANSHA – DRŽITEĽ TECHNICKÉHO STUPŇA DAN

YUME – SEN

YUMI – ŠPECIFICKÝ LUK POUŽÍVANÝ NINJA

ZA – SED, SEDIEŤ

ZA KAMAE – POZÍCIA V SEDE (FUDOZA)

ZA REI – TRADIČNÝ POZDRAV V SEDE

ZANSHIN – KONCENTRÁCIA, SÚSTREDENIE SA, UVOĽNENÁ POZORNOSŤ PO UKONČENÍ BOJA;
KONTROLOVANÝ POSLEDNÝ POSTOJ PO TECHNIKE, DUCH BDELOSTI

ZAZEN – MEDITÁCIA ZEN V SEDE, POZÍCIA LOTUS

ZEN – DRUH BUDDHISMU, KTORÝ MAL ZNAČNÝ VPLYV NA VÝVOJ MNOHÝCH JAPONSKÝCH UMENÍ

ZENPÓ – VPRED

ZENPÓ GERI – ÚDER NOHOU DOPREDU, NEKONTROLOVANÝ PÁD

ZENPÓ UKEMI – KOTÚĽ DOPREDU

ZEOI – OD SLOVA SEOU, STRHNÚŤ NA CHRBÁT

ZHIME – ŠKRTENIE

ZORI – SANDÁLE

ZU TSUKI – ÚDER HLAVOU