Úvod

Shotokan je jedným z celosvetovo najrozšírenejších štýlov karate.

Cieľom karate je vniesť cvičencom pokoj, životnú radosť a sebadôveru do ich bežného života, a to na všetkých úrovniach. Naučiť ich vážiť si život súpera, aj svoj vlastný, neponižovať iného, ani seba.

Karate dáva cvičencom možnosť rozvoja fyzických, duševných schopností, pri dodržiavaní zásad tolerancie a etiky karate. Tradičné karate je veľmi vysokou náukou boja, ako aj cestou vnútorného sebapoznávania. Jeho technicky sú založené na používaní tela ako celku (synchronizácia dychu, kontrakcia a uvoľnenie svalov, dynamiky tela), skôr ako na jednostranné spoliehanie sa na silu svalov rúk a nôh. V aplikácií je dôležitá stratégia a načasovanie, kombinovaná so silnou myšlienkou a odhodlaním bojovať – bojovým duchom. Pri tréningu sa cvičenec učí využívať voľné miesto v súperovej akcii, nie odporovať jeho sile. Cvičenec rozvíja sebadôveru, stabilné emócie a jasné rozhodovanie tak, že telo bude reagovať prirodzene na akýkoľvek podnet.