Kumite

V KATA sa učí boj proti imaginárnym protivníkom prostredníctvom radu blokov a útokov.

V KUMITE sa učí ako tieto nadobudnuté poznatky v KATA aplikovať voči jednému či viacerým útočníkom. KUMITE je praktické využitie KATA s MAAI.

MAAI jednoducho preložené ako „interval“, v japonských bojových umeniach, termín odkazuje na priestor medzi dvoma súpermi v boji. Jedná sa o zložitý pojem, ktorý zahŕňa nielen vzdialenosť medzi súpermi, ale aj čas, ktorý bude trvať prekonanie tejto vzdialenosti , uhol a rytmus útoku. Jedná sa najmä o presnú polohu, z ktorej môže jeden protivník zaútočiť na druhého, po zohľadnení vyššie uvedených prvkov.

 

Delenie KUMITE:

YAKUSOKU KUMITE:
V tejto skupine sú pre cvičencov určené pásma, kam je útok smerovaný, techniky pre útok a obranu. Delenie je potom podľa náročnosti.

Tanren kumite:
Cieľom je nacvičiť základnú techniku a dýchanie pri premiestňovaní.

Gohon kumite:
Je to najjednoduchšia forma cvičenia vo dvojici. Útočník (TORI) má určené spôsoby a pásma útoku. Obranca (UKE) má určené spôsoby obrany s protiútokom. Cvičenie sa opakuje päť krát za sebou, až pri poslednej akcii obranca doplní obranu protiútokom.

Sanbon kumite:
TORI má určené spôsoby a pásma útoku. UKE má určené spôsoby obrany s protiútokom. Cvičenie sa opakuje tri krát s rôznymi technikami do rôznych pásiem. Pri poslednom útoku sa vykoná obrana aj s protiútokom.

Kihon kumite:
Cieľom je zvládnuť úniky, úkroky, pohyby, techniky a výber vhodných techník.

Kihon ippon kumite:
TORI má určený spôsob a pásmo útoku. Pred technikou útok zahlási. UKE reaguje určenou obranou s protiútokom.

Kaeshi ippon kumite:
TORI má určený útok. UKE reaguje ľubovoľnou obranou s protiútokom.

Yakusoku kumite:
Cieľom je získať a zdokonaliť načasovanie, optimálnu vzdialenosť, úkroky, pohyhy a úniky.

Jiyu ippon kumite:
TORI ohlási techniku podľa vlastného uváženia, chvíľu čaká na vhodný okamih a útočí. UKE voľná obrana a protiútok.

Okuri jiyu ippon kumite:
TORI ohlási ľubovoľný útok. UKE vykoná ľubovoľnú obrannú techniku a ľubovoľný protiútok. TORI ľubovoľná obranná technika a protiútok.

Oyo kumite:
Vychádza z princípov sebaobrany. Cieľom je zvládnuť obranu proti útoku z viacerých smerov.

Happo kumite:
Útočníci v ľubovoľnom poradí útočia na ukeho. Pred každým útokom oznámi tori ukemu techniku a pásmo útoku. Množstvo útokov nie je určené. Útoky sú vedené z ôsmich metrov, pričom nezáleží na množstve útočiacich.

Kumite Gata (Kata):
Je cvičením podľa kata. Uke využíva techniky kata na útočiacich súperov, ktorí na neho útočia podľa katy, v presne stanovenom poradí.

JIYU KUMITE:
Cvičenci nemajú určený útok ani obranu.

Kyogi kumite:
Najvyššia tréningová forma kumite. Vyznačuje sa vysokou intenzitou. Cvičí sa pod dohľadom trénera, ktorý však do priebehu cvičenia nezasahuje. Cieľom je výcvik v podmienkach boja.

Shiai kumite:
Je súťaž vo voľnom zápase, simulujúci boj podľa pravidiel karate. Priebeh a miesto zápasu sú určené súťažnými pravidlami.