Wankan

Slovo „Wankan“ v preklade znamená napr. „Kráľovská koruna“. Prekladov a názvov kata je však viac. Tato kata je relatívne krátka (niekedy sa považuje za nedokončenú) a KIAI sa prevádza iba na jedinej, poslednej technike. Pôvod kata je pomerne mladý a najskôr vedie k Funakoshiho linii (tomu odpovedá i jeden zo skorších názvov – Shofu). Z technickej stránky je Wankan pomerne bohatá kata, aj napriek svojej „nedokončenosti“. Správny kihon je veľmi náročný a nie len preto je tato kata určená až pokročilým cvičencom. Pomerne pestrá škála postojov, technik s rôznym načasovaním apod. dáva dohromady určitý korunný základ karate.

Vykonávacie inštrukcie:
1. Kokutsu-dachi vľavo vpred s chudan-kakiwake.
2. Prekročiť vľavo do kokutsu-dachi s chudan-kakiwake.
3. Hidari ashi-dachi, awase-uke.
4. Dva kroky vpred.
5. Dokrok do zenkutsu-dachi s kake-shuto-uke (gyaku-hanmi).
6. Chudan-tsuki.
7. Gyaku-tsuki.
8. Otočenie vľavo do neko-ashi-dachi s gedan-koko-tsukidashi.
9. Dokročenie do zenkutsu-dachi s kake-shuto-uke (gyaku-hanmi).
10. Chudan-tsuki.
11. Gyaku-tsuki.
12. Otočenie vľavo o 180 st. do neko-ashi-dachi s gedan-koko-tsukidashi.
13. Dokročenie do zenkutsu-dachi s kake-shuto-uke (gyaku-hanmi).
14. Chudan-tsuki.
15. Gyaku-tsuki.
16. Výkrok vpravo do kiba-dachi s tetsui-uchi.
17. Mae-geri.
18. Oi-tsuki.
19. Mae-geri.
20. Oi-tsuki.
21. Mae-geri.
22. Oi-tsuki.
23. Otočenie o 180 st. vpravo do fudo-dachi s yama-tsuki s KIAI.

Legenda:
S = pohľad z boku;
štvorec = bez prestávky, nasleduje hneď ďalšia technika;
obdĺžnik = ostat v technike 1 sek., ďalšia technika nasleduje po 1 sek.;
šípka doľava = pomalý prechod v kime.