Unsu

Unsu alebo „ruky v oblakoch“ je pravdepodobne najťažšia kata Shotokanu. Jej import z Číny je pripisovaný majstrovi Aragakimu, do školy Shotokan prenikla najskôr cez majstra Mabuniho. Je veľmi akrobatická a intenzívna. Zvádza boj vo vzduchu i úplne na zemi. Obsahuje mnoho skrytých detailov, ktoré ju robia temer neprevediteľnou.

Vykonávacie inštrukcie:
1. Heisoku-dachi, yoko ni narabe mune mae, sayu ni hiraki / seiryuto-o-oshidasu.
2. Vykročenie do neko-ashi-dachi s ryote-keito-uke.
3. Hitosashiyubi-ippon-nukite.
4. Vpred s ryote-keito-uke no mama.
5. Hitosashiyubi-ippon-nukite.
6. Vpred s ryote-keito-uke no mama.
7. Hitosashiyubi-ippon-nukite.
8. Fudo-dachi vľavo s tate-shuto-uke.
9. Zenkutsu-dachi, gyaku-tsuki.
10. Otočenie o 180 stupňov do fudo-dachi s tate-shuto-uke.
11. Zenkutsu-dachi, gyaku-tsuki.
12. Fudo-dachi vľavo s tate-shuto-uke.
13. Zenkutsu-dachi, gyaku-tsuki.
14. Otočenie o 180 stupňov do fudo-dachi s tate-shuto-uke.
15. Zenkutsu-dachi, gyaku-tsuki.
16. Jotai migi naname ni fuseru, migi ashi mawashi-geri.
17. Jotai hidari naname ni fuseru, hidari ashi mawashi-geri.
18. Výkrok vpravo do kiba-dachi so sayu ni chudan seiryuto-tsuki.
19. Kiri-kaeshi, vpred do zenkutsu-dachi s chudan keito-uke / gedan teisho-yoko-uke.
20. Kiri-kaeshi, vpred do zenkutsu-dachi s chudan keito-uke / gedan teisho-yoko-uke.
21. Na mieste haito-uchi.
22. Mae-geri (hidari te sono mama).
23. Otočenie se soto-uke.
24. Vzad do zenkutsu-dachi s gyaku-tsuki.
25. Otočenie s haito-uchi.
26. Mae-geri (hidari te sono mama).
27. Otočenie so soto-uke.
28. Vzad do zenkutsu-dachi s gyaku-tsuki.
29. Stiahnutie do heisoku-dachi, ryo ken naname shita ni kamaeru.
30. Jodan kensei.
31. Dokročenie do zenkutsu-dachi s gedan-tsuki.
32. Otočenie, gedan uke-tsuki.
33. Otočenie, gedan uke-tsuki.
34. Otočenie do fudo-dachi s tate-shuto-uke.
35. Zenkutsu-dachi, teisho-hasami-uke.
36. Ryo sho tsukamiyose / gedan mae-kekomi s KIAI.
37. Gyaku-tsuki.
38. Oi-tsuki.
39. Vykročenie do kiba-dachi s gedan-barai.
40. Haito-uke.
41. Krok vpred so shuto-gedan-barai.
42. Haito-uke.
43. Gyaku-tsuki.
44. Fudo-dachi, tate-shuto-uke / ashi-dachi, mikazuki-geri / ushiro e kekomi.
45. Sanchin-dachi s makiotoshi-nagara kaho e / gedan a jodan teisho-tsuki.
46. Vpred s makiotoshi-nagara kaho e / gedan a jodan teisho-tsuki.
47. Otočenie do fudo-dachi s age-uke.
48. Zenkutsu-dachi, gyaku-tsuki s KIAI.

Trvanie 60 sekúnd!

Legenda:
S = pohľad z boku;
štvorec = bez prestávky, nasleduje hneď ďalšia technika;
obdĺžnik = ostat v technike 1 sek., ďalšia technika nasleduje po 1 sek.;
šípka doľava = pomalý prechod v kime.