Tekki sandan

Tekki sandan

Tekki-Sandan uzatvára radu Tekki a spojuje dohromady princípy a techniky precvičované v predchádzajúcich dvoch kata.
Vykonávacie inštrukcie:
1 Výkrok pravou nohou vpravo do Kiba-dači s uči-uke ľavou rukou
2 Uči-uke pravou rukou + gedan barai ľavou rukou
3 Na mieste v kiba-dachi migi-zenwan-gedan-barai + hidari-zenwan-mae-suihei-kamae
4 Jodan nagashi uke pravou rukou + ľavá ruka ude-sono-nama
5 Džodan ura-cuki pravou rukou vpred s lakťom na chrbte ľavej päste
6 Pravé hikite
7 Čudan cuki pravou rukou – úder je vedený lakťom pod ľavou dlaňou (ľavou rukou soete)
8 Pohľad vpravo
9 Prekročenie ľavou nohou doprava do ľavého Kosa-dači
10 Dokročenie do Kiba-dači s morote gedan uči-barai pravou rukou vpravo + soete
11 Gedan nagaši-uke pravou rukou + soete + gedan ura-cuki pravou rukou + soete
12 Pravé hikite
13 Čudan cuki pravou rukou + soete ľavou rukou
14 Uči-uke pravou rukou s gedan barai ľavou rukou
15 Gedan barai pravou rukou s džodan nagaši-uke ľavou rukou
16 Džodan ura-cuki ľavou rukou na chrbte pravej päste – kiai!
17 Pohľad vľavo
18 Prekročenie pravou nohou vľavo do pravého Kosa-dači
19 Dokročenie s fumikomi ľavou nohou do Kiba-dači + uči ude-uke ľavou rukou (stále s lakťom na chrbte pravej päste)
20 Hidari-zenwan-gedan-barai + migi-zenwan-mae-suihei-kamae
21 Džodan nagaši-uke ľavou rukou + pravá ruka ude-sono-nama
22 Džodan ura-cuki ľavou rukou s lakťom na chrbte pravej päste
23 Ľavé hikite
24 Čudan cuki ľavou rukou – úder je vedený lakťou pod pravou plaňou (pravá ruka soete)
25 Pohľad vľavo
26 Prekročenie pravou nohou vľavo do pravého Kosa-dači
27 Dokročenie do Kiba-dači s morote gedan uči-barai ľavou rukou + soete
28 Gedan nagaši-uke ľavou rukou + soete + gedan ura-cuki ľavou rukou + soete
29 Ľavé hikite
30 Čudan cuki ľavou rukou + soete pravou rukou
31 Tate šuto-uke pravou rukou vpravo
32 Kagi-cuki ľavou rukou
33 prekročenie ľavou nohou vpravo do ľavého Kosa-dači
34 Fumi-komi pravou nohou do Kiba-dači s uči-uke ľavou rukou
35 Gedan barai ľavou rukou + uči-uke pravou rukou
36a Džodan nagaši-uke pravou rukou
36b Džodan ura-cuki pravou rukou s lakťom na chrbte ľavej päste – kiai !
Trvanie 30 sekúnd!
Legenda:
vlnovka = pomalá technika;
štvorec = bez prestávky, nasleduje hneď ďalšia technika;
obdĺžnik = ostat v technike 1 sek., ďalšia technika nasleduje po 1 sek.;