Meikyo

Meikyo možno preložiť ako „Jasné zrkadlo“. Je odvodená podľa symetrických technik, prevádzaných v tejto kata. Združuje princípy a techniky kata rady Heian a dá sa povedať, že symbolicky ich tak trochu uzatvára.

Vykonávacie inštrukcie:
1. Kiba-dachi, ryote-hiki-te.
2. Na mieste chudan-kakiwake.
3. Zenkutsu-dachi vľavo vpred s gedan-barai.
4. Vred s oi-tsuki.
5. Zenkutsu-dachi vpravo s gedan-barai.
6. Vpred s oi-tsuki.
7. Kokutsu-dachi vľavo vpred s ryote-koko-uke.
8. Posun vpred do zenkutsu-dachi s mae-de-tsuki.
9. Sonoba-mawate.
10. Kiba-dachi, chudan-kakiwake.
11. Zenkutsu-dachi vľavo vpred s gedan-barai.
12. Vpred s oi-tsuki.
13. Zenkutsu-dachi vpravo s gedan-barai.
14. Vpred s oi-tsuki.
15. Kokutsu-dachi vľavo vpred s ryote-koko-uke.
16. Posun vpred do zenkutsu-dachi s mae-de-tsuki.
17. Sonoba-mawate.
18. Kiba-dachi, chudan-kakiwake.
19. Zenkutsu-dachi vľavo vpred s gedan-barai.
20. Vpred s oi-tsuki.
21. Zenkutsu-dachi vpravo s gedan-barai.
22. Vpred s oi-tsuki.
23. Kiba-dachi vľavo s tetsui-uchi.
24. Mikazuki-geri zadnou nohou s KIAI.
25. Dokročenie späť do kokutsu-dachi s gedan-kakiwake.
26. Na mieste jodan-uchi-uke a migi-jodan-kamae.
27. Kokutsu-dachi vpred s jodan-uchi-uke a hidari-jodan-kamae.
28. Zenkutsu-dachi vpred s gedan-kakiwake.
29. Kokutsu-dachi vpred s chudan-kakiwake.
30. Posun vpred s morote-tsuki.
31. Sonoba-mawate, age-uke.
32. Sankaku-tobi s KIAI, dopad do kokutsu-dachi so shuto-uke.
33. Kokutsu-dachi vzad so shuto-uke.

Trvanie 50 sekúnd!

Legenda:
S = pohľad z boku;
štvorec = bez prestávky, nasleduje hneď ďalšia technika;
obdĺžnik = ostat v technike 1 sek., ďalšia technika nasleduje po 1 sek.;
šípka doľava = pomalý prechod v kime.