Kanku dai

Kanku dai

Kanku dai alebo „pohľad do neba“. Kata Kanku-Dai má korene opäť v Číne. Na svojej „ceste“ pochopiteľne prešla modifikáciami – jak na Okinawe, tak v Japonsku. Podobne ako u kata Bassai-Dai sa teda stretávame s mnohými modifikáciami. V štýle Shotokan sa praktikuje i jej „menšia“ verzia Kanku-Sho. Kanku-Dai je typickým jadrom štýlu Shotokan a z pochopiteľných dôvodov tu nájdeme sekvencie obsiahnuté v kata rady Heian. Variabilitou pohybou a typických aplikácií je prepojená so všetkými ostatnými kata. Kanku-Dai patrí do skupiny sentei-kata a jej dokonalé zvládnutie je podmienkou pre získanie stupňa DAN. Kanku-Dai je veľmi dlhá kata. Učí obranné a útočné sekvencie použiteľné proti protivníkom prichádzajúcich až z ôsmich smerov. Nájdeme tu rýchle zmeny smerov, učíme sa pohybovou dynamiku, užitie správnej sily a celú škálu technik, ktoré tvoria štýl Shotokan.
Vykonávacie inštrukcie:
1. „Pohlad do neba“ (kasaneta mama hitai naname ue ni).
2. Ittan ryo sho sayu ni hiraki.
3. Kosa-dachi vľavo so sokumen-jodan-uke.
4. Sonoba-mawate, sokumen-jodan-uke.
5. Hachinoji-dachi vpred, shuto-chudan-uchi-uke.
6. Choku-tsuki.
7. Hiza-kussu vľavo s uchi-uke.
8. Hachinoji-dachi, choku-tsuki.
9. Hiza-kussu vpravo s uchi-uke.
10. Ashi-dachi , koshi-kamae.
11. Yoko-geri-keage, yoko-mawashi-uchi.
12. Dokročenie do kosa-dachi so shuto-uke.
13. Vpred v kosa-dachi so shuto-uke.
14. Vpred v kosa-dachi so shuto-uke.
15. Vpred do zenkutsu-dachi s nukite (KIAI).
16. Obrat so shuto-uchi (hiza yaya kussu).
17. Mae-geri-keage vpred.
18. Obrat a dokročenie do kokutsu-dachi s manji-uke.
19. Zenkutsu-dachi vpred s gedan-uchikomi.
20. Stiahnutie do renoji-dachi s gedan-ni-nobasu.
21. Shuto-uchi (hiza kussu, gyaku-hanmi).
22. Mae-geri-keage vpřed.
23. Obrat a dokročenie do kokutsu-dachi s manji-uke.
24. Zenkutsu-dachi vpred s gedan-uchikomi.
25. Stiahnutie do renoji-dachi s gedan-ni-nobasu.
26. Ashi-dachi , koshi-kamae.
27. Yoko-geri-keage, yoko-mawashi-uchi vľavo.
28. Dokročenie do zenkutsu-dachi s mae-empi-uchi.
29. Ashi-dachi , koshi-kamae.
30. Yoko-geri-keage, yoko-mawashi-uchi vpravo.
31. Dokročenie do zenkutsu-dachi s mae-empi-uchi.
32. Obrat, kokutsu-dachi so shuto-uke.
33. Vykročenie vpravo vpred do kokutsu-dachi so shuto-uke.
34. Obrat o 135 stupňov do kokutsu-dachi so shuto-uke.
35. Vykročenie vlevo vpred do kokutsu-dachi so shuto-uke.
36. Prekročenie vľavo so shuto-uchi (hiza-kussu).
37. Mae-geri-keage vpred.
38. Dokročeniep do kosa-dachi s tate-mawashi-uchi.
39. Zakročenie do zenkutsu-dachi s uchi-uke.
40. Na mieste choku-tsuki.
41. Na mieste choku-tsuki.
42. Obrat vzad s ura-tsuki / hiza-ate.
43. Hiji tate-fuse.
44. Obrat do kokutsu-dachi so shuto-gedan-barai.
45. Vpred do kokutsu-dachi so shuto-uke.
46. Obrat o 270 stupňov do zenkutsu-dachi s uchi-uke.
47. Na mieste gyaku-tsuki.
48. Obrat v zenkutsu-dachi s uchi-uke.
49. Na mieste choku-tsuki.
50. Na mieste choku-tsuki
51. Ashi-dachi , koshi-kamae.
52. Yoko-geri-keage, yoko-mawashi-uchi vpravo.
53. Obrat a dokročenie do kokutsu-dachi so shuto-uke.
54. Zenkutsu-dachi vpred s nukite.
55. Obrat o 360 stupňov a dokročenie do kiba-dachi s tate-mawashi-uchi.
56. Posun s yoko-kentsui-uchi.
57. Mae-empi-uchi.
58. Koshi-kamae.
59. Gedan-barai.
60. Krok vpred do kiba-dachi so gedan-uke / furiage.
61. Otoshi-tsuki.
62. Shizen-tai, kosa-uke.
63. Obrat o 270 stupňov, ago-mae-kosa.
64. Nidan-geri s KIAI.
65. Dokročenie do zenkutsu-dachi s tate-mawashi-uchi.
Trvanie 90 sekúnd!
Legenda:
S = pohľad z boku;
štvorec = bez prestávky, nasleduje hneď ďalšia technika;
obdĺžnik = ostat v technike 1 sek., ďalšia technika nasleduje po 1 sek.;
X = ostat v technike 2 sek., ďalšia technika nasleduje po 2 sek.;
vlnovka = pomalá technika;