Jitte

Jitte

Jiite preložené ako „desať rúk“.Kata Jitte má pravdepodobne rovnaký pôvod ako kata Jion a Jiin. Možno sa jedná o rovnakú verziu neznámej pôvodnej kata. Názov kata je odvodený do policajnej zbrane jutte, ale dá sa vyložiť i inak – kto ovládne tuto kata, je schopný bojovať silou piatich mužov. Kata učí obranu proti dlhej palici (podobne ako napr. Bassai-Sho), v bunkai sa objavuje mnoho techník vhodných k vychýleniu oponenta z rovnováhy.
Vykonávacie inštrukcie:
1. Zenkutsu-dachi vzad s tekubi-osae-uke.
2. Krok vľavo vpred s teisho-osae-uke / teisho-oshi-age-uke.
3. Osae-uke vpravo.
4. Posun do kiba-dachi so sokumen-kake-uke.
5. Prekročenie vľavo do osi so sokumen-yoko-uchi.
6. Vpred sokumen-yoko-uchi.
7. Vpred sokumen-yoko-uchi.
8. Prekročenie vľavo do kosa-dachi s jodan-juji-uke.
9. Dokročenie do kiba-dachi s ryo-soku-gedan-uchibarai.
10. Posun do kiba-dachi s yama-gamae (jodan-kakiwake-uke).
11. Kiba-dachi vpred (sono-mama) s jodan-yoko-uchi-barai.
12. Kiba-dachi vpred (sono-mama) s jodan-yoko-uchi-barai.
13. Kiba-dachi vpred (sono-mama) s jodan yoko-uchi-barai s KIAI.
14. Tai-soku ni kakiwake-orosu.
15. Jodan-shuto-uke.
16. Ryo-koko-uke.
17. Posun vpred s jodan (+ gedan) oshidashi.
18. Posun vpred s jodan (+ gedan) oshidashi.
19. Obrat o 270 st. vľavo do kokutsu-dachi s manji-uke.
20. Sonoba-mawate, manji-uke.
21. Zenkutsu-dachi vľavo do osi s age-uke.
22. Zenkutsu-dachi vpred s age-uke.
23. Obrat s age-uke.
24. Zenkutsu-dachi vpred age-uke (yori-ashi) s KIAI.
Trvanie 60 sekúnd!
Legenda:
S = pohľad z boku;
štvorec = bez prestávky, nasleduje hneď ďalšia technika;
obdĺžnik = ostat v technike 1 sek., ďalšia technika nasleduje po 1 sek.;
šípka doľava = pomalý prechod v kime.