Jion

Jion

Jion v preklade „kláštor Jion“. Kata Jion pochádza z Číny a odkazuje najskôr na budhistický kláštor. Jej pôvod je v štýle Lohan Quan a dá sa predpokladať, že sa praktikovala i na pôde kláštora Shaolin provincie Henan. Gichin Funakoshi jej ponechal pôvodný názov. Jion učí vnútornej sile a správnemu načasovaniu, práci s ťažiskom tela, rotácie a posuny. Podľa tradičných zdrojov patrí k veľmi náročným kata. Jion patrí do skupiny sentei-kata a jej dokonalé zvládnutie je podmienkou pre získanie stupňa DAN. Kata Jion, Jitte a Jiin si sú veľmi podobné a pravdepodobne vznikly z rovnakej „matrice“.
Vykonávacie inštrukcie:
1. Zenkutsu-dachi vzad s kosa-uke.
2. Zenkutsu-dachi vľavo vpred s chudan-kakiwake.
3. Mae-geri.
4. Dokročenie vpred do zenkutsu-dachi s oi-tsuki.
5. Gyaku-tsuki.
6. Oi-tsuki.
7. Zenkutsu-dachi vpravo vpred s chudan-kakiwake.
8. Mae-geri.
9. Došlap vpred do zenkutsu-dachi s oi-tsuki.
10. Gyaku-tsuki.
11. Oi-tsuki.
12. Prekrok vpred do zenkutsu-dachi s age-uke.
13. Gyaku-tsuki.
14. Krok vpred do zenkutsu-dachi s age-uke.
15. Gyaku-tsuki.
16. Zenkutsu-dachi vpred s age-uke.
17. Zenkutsu-dachi vpred oi-tsuki s KIAI.
18. Obrat o 270 st. vľavo do kokutsu-dachi s manji-uke.
19. Posun v kiba-dachi s kagi-tsuki.
20. Kokutsu-dachi s manji-uke.
21. Posun do kiba-dachi s kagi-tsuki.
22. Vpred do zenkutsu-dachi s gedan-barai.
23. Kiba-dachi vpred so sokumen-teisho-uke.
24. Kiba-dachi vpred so sokumen-teisho-uke.
25. Kiba-dachi vpred so sokumen-teisho-uke.
26. Obrat o 270 st. vľavo do kokutsu-dachi s manji-uke.
27. Prísun do heisoku-dachi s morote-uchi-uke (jodan).
28. Vykročenie vpravo do kokutsu-dachi s manji-uke.
29. Prisunutie do heisoku-dachi s morote-uchi-uke (jodan).
30. Ryote-orosu.
31. Vprred do kosa-dachi s gedan-juji-uke.
32. Vzad do zenkutsu-dachi s gedan-kakiwake.
33. Vpred do zenkutsu-dachi s chudan-kakiwake.
34. Vpred do zenkutsu-dachi s jodan-juji-uke.
35. Uraken-uchi.
36. Haiwan-nagashi.
37. Ura-tsuki.
38. Obrat o 270 st. vľavo do zenkutsu-dachi s uchi-uke.
39. Zenkutsu-dachi vpred s oi-tsuki.
40. Obrat o 180 st. vpravo do zenkutsu-dachi s uchi-uke.
41. Zenkutsu-dachi vpred s oi-tsuki.
42. Zenkutsu-dachi vpred s gedan-barai.
43. Kiba-dachi vpred s otoshi-uke a fumikomi.
44. Kiba-dachi vpred s otoshi-uke a fumikomi.
45. Kiba-dachi vpred s otoshi-uke a fumikomi.
46. Obrat o 270 st. vľavo do kokutsu-dachi so sokumen-tsuki.
47. Posun v kiba-dachi so sokumen-tsuki s KIAI.
Trvanie 60 sekúnd!
Legenda:
S = pohľad z boku;
štvorec = bez prestávky, nasleduje hneď ďalšia technika;
obdĺžnik = ostat v technike 1 sek., ďalšia technika nasleduje po 1 sek.;
X = ostat v technike 2 sek., ďalšia technika nasleduje po 2 sek.;
kružok = miesto rotácie;
šípka doľava = pomalý prechod v kime.