Hangetsu

Hangetsu v preklade „polmesiac“. Kata vznikla z okinawských verzií Seisan/Seishan, ktoré pochádzajú z Číny. Pôvodný okinawský názov Seisan určuje v podaní dnešného Shotokan-ryu počet krokov v kata. Originálny význam môže odkazovať napríklad i na počet techník – nie je to presne známe. Hangetsu školy Shotokan je zvláštnou kombináciou Seisan kata z oboch línií, kde sa praktikuje v mnohých verziách. Názov kata G.Funakoshi odvodil od polkruhových pohybov, ktoré sa v nej prevádzajú.

Vykonávacie inštrukcie:
1. Vpred hangetsu-dachi s uchi-uke.
2. Choku-tsuki.
3. Krok vpred s uchi-uke.
4. Choku-tsuki.
5. Krok vpred s uchi-uke.
6. Choku-tsuki.
7. Ryo-chichi-mae ni kamaeru.
8. Ryo-ippon-ken choku-tsuki.
9. Yama-gamae.
10. Ryo-soku-gedan-barai.
11. Obrat s uchi-uke / gedan-barai (ryo-sho) s KIAI.
12. Tsukami-uke.
13. Krok vpred s uchi-uke / gedan-barai (ryo-sho).
14. Tsukami-uke.
15. Krok vpred s uchi-uke / gedan-barai (ryo-sho).
16. Tsukami-uke.
17. Posun vľavo s uchi-uke.
18. Choku-tsuki.
19. Choku-tsuki.
20. Obrat o 180 st. a posun s uchi-uke.
21. Choku-tsuki.
22. Choku-tsuki.
23. Posun vľavo s uchi-uke.
24. Choku-tsuki.
25. Choku-tsuki.
26. Obrat o 180 st. do kokutsu-dachi s tate-mawashi-uchi.
27. Kosa-dachi, prekročenie vpred (ryo-ken sono-mama).
28. Mae-geri.
29. Hangetsu-dachi s gedan-tsuki.
30. Chudan-tsuki.
31. Age-uke.
32. Obrat o 180 st. do kokutsu-dachi s tate-mawashi-uchi.
33. Kosa-dachi, prekročenie vpred (sono-mama).
34. Mae-geri.
35. Hangetsu-dachi s gedan-tsuki.
36. Chudan-tsuki.
37. Age-uke.
38. Obrat o 180 st., dokročenie do kosa-dachi s tate-mawashi-uchi.
39. Mikazuki-geri.
40. Hangetsu-dachi s gedan -tsuki s KIAI*.
41. Stiahnutie do neko-ashi-dachi s gedan-gassho-uke.

Trvanie 60 sekúnd!

Legenda:
S = pohľad z boku;
štvorec = bez prestávky, nasleduje hneď ďalšia technika;
obdĺžnik = ostat v technike 1 sek., ďalšia technika nasleduje po 1 sek.;
X = ostat v technike 2 sek., ďalšia technika nasleduje po 2 sek.;
pruh prázdny = pomalý nádych nosom;
pruh plný = pomalý výdych ústami;
šípka doľava = pomalý prechod v kime.