Gojushiho dai

Gojushiho dai alebo „54 krokov“. Autorstvo kata je prisudzované „Bushi“ Matsumurovi, jednoznačné to však nie je. Funakoshi zmenil pôvodný názov Useishi na Hotaku, toto pomenovanie sa však neuchytilo. Existujú dohady, že názvy kata sú vďaka istému incidentu v JKA prehodené. Verzia „Sho“ sa zdá dlhšia a jednoduchšia ako verzia „Dai“.

Vykonávacie inštrukcie:
1. Vykročenie pravou nohou vpred do P Zenkucu-dači s čudan uraken-uči pravá ruka lakťom cezchrbát ľavej päste
2. Prekročenie ľavou nohou 45° vľavo vpred do ľavého Zenkucu-dači s čudan morote tate-cuki
3. Prekročenie pravou nohou o 90° vpravo vpred do pravého Zenkucu-dači s čudan morote tate-cuki
4. Prekročenie ľavou nohou o 90° vľavo vpred do ľavého Fudo-dači s čudan tate šuto-uke, čudan gyaku-cuki pravá ruka
5. Ľavé Zenkucu-dači, čudan oi-cuki ľavou rukou
6. Mae-geri pravé, dokročenie späť do ľavého Zenkucu-dači s čudan gyaku-cuki pravou rukou
7. Vykročenie pravou nohou 45° vpravo vpred do pravého Fudo-dači s čudan tate šuto-uke
8. Čudan gyaku-cuki ľavou rukou do pravého Zenkucu-dači, čudan oi-cuki pravou rukou, mae-geri ľavou nohou
9. Dokročenie späť do pravého Zenkucu-dači s čudan gyaku-cuki ľavou rukou
10. Premiestnenie pravou nohou do pravého Zenkucu-dači vpred s džodan mae enpi-uči pravou rukou
11. Mawate do ľavého Zenkucu-dači s gedan morote sukui-uke + prekročenie
12. Pravé nekoaši-dači, čudan keito-uke ippon nukite, gedan teišo osae-uke
13. Jori-aši do pravé nekoaši-dači s čudan ippon nukite pravá ruka
14. Dvojité čudan ippon nukite ľavá a pravá ruka
15. Otočenie okolo ľavej nohy o 180° do praveho nekoaši-dači, čudan keito-uke ippon nukite
16. Gedan teišo osae-uke, jori-aši do pravého nekoaši-dači s čudan ippon nukite pravou rukou
17. Dvojité čudan ippon nukite ľavou a pravou rukou
18. Otočenie na pravej nohe o 270° do Kiba-dači s pohľadom do ľava s gedan haito-uke ľavou rukou
19. Prekročenie cez kosadači s fumikomi ľavou nohou do kiba-dači s gedan barai ľavou rukou
20. Mawate s gedan haito-uke pravou rukou
21. Prekročenie cez kosadači s fumikomi pravou nohou do kiba-dači s gedan barai pravou rukou
22. Výkrok pravou nohou smerom vzad do pravého nekoaši-dači s čudan keito-uke
23. Ippon nukite, gedan teišo osae-uke
24. Jori-aši do pravého nekoaši-dači s čudan ippon nukite pravou rukou
25. Dvojité čudan ippon nukite ľavou a pravou rukou
26. Mawate do ľavého Zenkucu-dači s gedan nukite pravou rukou
27. Prekročenie do pravého zenkucu-dači s čudan uraken-uči pravou rukou
28. Gedan nukite ľavou rukou
29. Prekročenie do ľavého Zenkucu-dači s čudan uraken-uči ľavou rukou
30. Prekročenie do pravé Zenkucu-dači s gedan wašide-uči pravou rukou
31. Džodan wašide-uči pravou rukou
32. Čudan mae-geri ľavou nohou
33. Došlap späľ s mawate do ľavého Zenkucu-dači s enpi-uči ľavou rukou a gedan barai vzad pravou rukou
34. Prekročenie do pravého Nekoaši-dači, čudan keito-uke ippon nukite
35. Gedan teišo osae-uke
36. Jori-aši do pravého nekoaši-dači s čudan ippon nukite pravou rukou
37. Dvojité čudan ippon nukite ľavou rukou a pravou rukou
38. Otočenie na pravejk nohe o 270° do kiba-dači s pohľadom do ľavas s gedan haito-uke ľavou rukou
39. Prekročenie cez kosadači s čudan tate šuto-uke ľavou rukou
40. Došlap s fumikomi a čudan nukite pravou rukou do Kiba-dači
41. Mawate s gedan haito-uke ľavou rukou
42. Prekročenie cez kosadači s čudan tate šuto-uke ľavou rukou
43. Došlap s fumikomi a čudan nukite pravou rukou do Kiba-dači
44. Vykročenie pravou nohou do pravého Zenkucu-dači s čudan uraken-uči pravou rukou lakťom cez chrbát ľavej päste
45. Prekročenie pravou nohou späť do Kibadači s čudan joko-cuki ľavou rukou
46. Prekročenie pravou nohou späť do pravého zenkucu-dači s čudan cuki, KIAI
47. Siahnutie ľavou nohou a otočením o 90° do hačiči-dači s gedan morote šuto kakiwake-uke
48. Prekročenie ľavou nohou s otočením o 90° do ľavého zenkucu-dači
49. Čudan morote keito ippon nukite
50. Jori-aši do pravého nekoaši-dači s morote ippon nukite, KIAI
51. Otočenie na ľavej nohe o 180° do pravého nekoaši-dači s čudan keito-uke ippon nukite

Legenda:
V = pohľad z predu
S = pohľad z boku;
štvorec = bez prestávky, nasleduje hneď ďalšia technika;
obdĺžnik = ostat v technike 1 sek., ďalšia technika nasleduje po 1 sek.;
šípka doľava = pomalý prechod v kime.