Gangaku

Gangaku v preklade „jastrab na skale“, patrí k vrcholným kata. Jej verzia Chinto je v niektorých školách cvičená ako posledná a najťažšia. Precvičuje zmysel pre stabilitu, prácu so silou a ťažiskom. Názov kata Chinto nemá nič spoločného s kata Chinte. Súčasný názov je odvodený od postoje na jednej nohe, ktorý je pre tuto kata typický.

Vykonávacie inštrukcie:
1. Zenkutsu-dachi vzad so sokumen-awase-uke.
2. Na mieste osae-uke.
3. Na mieste chudan-tsuki.
4. Na mieste gyaku-tsuki.
5. Obrat o 360 st. vľavo do kiba-dachi s gedan-otoshi-uke.
6. Prekročenie do zenkutsu-dachi s jodan-kosa-juji-uke.
7. Nigiri-mune-kamae.
8. Nidan-geri / gedan-juji-uke.
9. Obrat o 180 st. vpravo do zenkutsu-dachi s gedan-juji-uke.
10. Obrat o 180 st. vpravo do kokutsu-dachi do gedan-barai (suigetsu-gamae).
11. Vpred v kokutsu-dachi s gedan-shuto-uke.
12. Zenkutsu-dachi vpred s chudan-kakiwake.
13. Obrat o 90 st. vľavo do kiba-dachi s chudan-kakiwake.
14. Hachinoji-dachi, kakiwake-orosu.
15. Kokutsu-dachi vľavo s manji-uke.
16. Kokutsu-dachi vpred s manji-uke.
17. Obrat o 360 st. vľavo do kokutsu-dachi s manji-uke.
18. Pokľak na pravé koleno, gedan-juji-uke.
19. Výkročenie do kiba-dachi s chudan-kakiwake.
20. Kakiwake-orosu.
21. Ryo ken koshi.
22. Migi-hijiate.
23. Hidari-hijiate.
24. Obrat o 180 st. vpravo do kosa-dachi s chudan-kakiwake.
25. Migi ashi-dachi s manji-uke.
26. Koshi-gamae.
27. Yoko-geri / yoko-mawashi-uchi vlevo
28. Dokrok vľavo a krok do zenkutsu-dachi s oi-tsuki s KIAI.
29. Stiahnutie vzad, hidari ashi-dachi s manji-uke.
30. Koshi-gamae.
31. Yoko-geri / yoko-mawashi-uchi vpravo.
32. Dokročenie do kiba-dachi s chudan-tsuki (gyaku-hanmi).
33. Migi ashi-dachi s manji-uke.
34. Koshi-gamae.
35. Yoko-geri / yoko-mawashi-uchi vlevo.
36. Dokročenie do kiba-dachi s chudan-tsuki (gyaku-hanmi).
37. Jodan-yoko-uke vpravo.
38. Tate-empi-uchi.
39. Obrat o 180 st . vpravo, migi ashi-dachi s manji-uke.
40. Koshi-gamae.
41. Yoko-geri / yoko-mawashi-uchi vlevo.
42. Dokročenie vľavo a krok do zenkutsu-dachi s oi-tsuki s KIAI.

Trvanie 60 sekúnd!

Legenda:
S = pohľad z boku;
štvorec = bez prestávky, nasleduje hneď ďalšia technika;
obdĺžnik = ostat v technike 1 sek., ďalšia technika nasleduje po 1 sek.;
šípka doľava = pomalý prechod v kime.