Enpi

Enpi

Kata Enpi pochádza z Číny. Meno kata je spojované s čínskym vojenským atašé Wang Xiu. Gichin Funakoshi prisudzoval jej korene shorei-ryu. Obľúbená je predovšetkým u karatistov s menšou hmotnosťou a vynikajúcou dynamikou. Radíme ju do skupiny sentei-kata a jej dokonalé zvládnutie je požadované na získanie stupňa DAN. Kanji pre „Enpi“ možno preložiť ako „Let lastovičky“.
Vykonávacie inštrukcie:
1. Migi-ashi-orishiku, gedan-barai.
2. Hachinoji-dachi, koshi-kamae.
3. Hiza-kussu vpravo s gedan-barai.
4. Kiba-dachi, mizu-nagare-kamae.
5. Zenkutsu-dachi vpred s gedan-barai.
6. Jodan-age-tsuki.
7. Výkrok do ashi-dachi s gedan-tsuki.
8. Hiza-kussu vzad s gedan-barai.
9. Zenkutsu-dachi s gedan-barai.
10. Jodan-age-tsuki.
11. Výkrok do ashi-dachi s gedan-tsuki.
12. Hiza-kussu vzad s gedan-barai.
13. Zenkutsu-dachi s gedan-barai.
14. Naname-zempo-kamae.
15. Tekubi-uchiate v ashi-dachi s KIAI.
16. Dokrok späť do kiba-dachi s tate-shuto-uke.
17. Chudan-tsuki.
18. Choku-tsuki.
19. Zenkutsu-dachi vľavo s gedan-barai.
20. Jodan-age-tsuki.
21. Kokutsu-dachi vpred so shuto-uke.
22. Kiri-gaeshi / kokutsu-dachi so shuto-uke.
23. Choku-tsuki.
24. Kokutsu-dachi vpred so shuto-uke.
25. Obrat o 180 st. do zenkutsu-dachi s gedan-barai.
26. Jodan-age-tsuki.
27. Krok do ashi-dachi s gedan-tsuki.
28. Hiza-kussu vzad s gedan-barai.
29. Zenkutsu-dachi s gedan-barai.
30. Oshi-age-uke.
31. Prekročenie vľavo do zenkutsu-dachi s oshi-age-uke / osae-uke.
32. Zenkutsu-dachi vpred s oshi-age-uke / osae-uke.
33. Zenkutsu-dachi vpred s oshi-age-uke / osae-uke.
34. Posun do kokutsu-dachi s gedan-kamae.
35. Hiza-kussu s tsukami-uke.
36. Obrat a výskok do kokutsu-dachi so shuto-uke s KIAI.
37. Kokutsu-dachi vzad so shuto-uke.
Trvanie 40 sekúnd!
Legenda:
kruh = kiai;
štvorec = bez prestávky, nasleduje hneď ďalšia technika;
obdĺžnik = ostat v technike 1 sek., ďalšia technika nasleduje po 1 sek.;
X = ostat v technike 2 sek., ďalšia technika nasleduje po 2 sek.;
šípka doprava = pomale uvolnenie kime;
šípka doľava = pomalý prechod v kime.