Bassai sho

Bassai sho

Bassai-Sho možno preložiť ako „malá Bassai“. Obidve verzie Bassai majú sporný pôvod, verzia Dai (a jej klony) sú však rozšírenejšie. Podobnosť oboch verzí nie je príliš nápadná, takže sa dá povedať, že sa jedná o dve paralelne sa vyvíjajúce kata, ktoré majú spoločnú myšlienku, ale inú vyjadrenie. Bassai-Sho obsahuje pokročilé techniky štýlu, Bassai-Dai predovšetkým tie základné – náročnosťou sa ale príliš nelíšia.
Vykonávacie inštrukcie:
1. Kosa-dachi vpred s jodan-uke.
2. Obrat o 180 st. do kokutsu-dachi s bo-koko-uke.
3. Obrat o 270 st. do heisoku-dachi s haito-uke a gedan-barai.
4. Výkrok do kokutsu-dachi s bo-koko-uke.
5. Stiahnutie, koshi-kamae.
6. Yoko-keage s haito-uchi.
7. Dokrok do kiba-dachi s tate-shuto-uke.
8. Chudan-tsuki.
9. Chudan-tsuki.
10. Na mieste kokutsu-dachi s manji-uke.
11. Na mieste druhostranné kokutsu-dachi s manji-uke.
12. Vpred v kokutsu-dachi so shuto-uke.
13. Vpred v kokutsu-dachi so shuto-uke.
14. Vpred v kokutsu-dachi so shuto-uke.
15. Vzad v kokutsu-dachi so shuto-uke.
16. Hiza-kussu, morote-tsukami-uke.
17. Kansetsu-geri s KIAI.
18. Kokutsu-dachi vzad s kakiwake-uke.
19. Posun vpred s morote-ura-tsuki.
20. Ashi-barai a soto-uke, dokrok do kiba-dachi s morote-tsuki.
21. Na mieste tetsui-uchi na druhú stranu.
22. Krok zenkutsu-dachi vpred s oi-tsuki s KIAI.
23. Obrat, ashi-barai a soto-uke, dokrok do kiba-dachi s morote-tsuki.
24. Ashi-barai a soto-uke, dokrok do kiba-dachi s morote-tsuki.
25. Ashi-barai a soto-uke, dokrok do kiba-dachi s morote-tsuki.
26. Obrat do neko-ashi-dachi a tsukami-uke.
27. Prekrok a tsukami-uke na druhú stranu.
Trvanie 60 sekúnd!
Legenda:
S = pohľad z boku;
štvorec = bez prestávky, nasleduje hneď ďalšia technika;
obdĺžnik = ostat v technike 1 sek., ďalšia technika nasleduje po 1 sek.;
šípka doľava = pomalý prechod v kime.