Taikyoku

Taikyoku

Séria Taikyoku je séria kata používaných v niekoľkých typoch karate. Názov Taikyoku odkazuje na čínsky filozofický pojem Taiji. Taikyoku kata vyvinul Yoshitaka Funakoshi a predstavil Gichin Funakoshi ako cestu k zjednodušeniu princípov už zjednodušenej série Pinan/Heian. Zoskupenie alebo vzorce pohybov v kata sú rovnaké ako v Heian shodan. Študenti karate systémov, ktoré používajú sériu Taikyoku kata, ich často používajú ako prípravu na Pinan/Heian kata. Gōjū Kai vyvinul päť svojich vlastných Taikyoku kata, založených na kata Shotokanu pri zachovaní embusenu v tvare I.
V Shotokane sa momentálne praktikuje kata Taikyoku Sodan až Rokudan.