Sochin

Sochin

Sochin nie je typická kata školy Shotokan, ale má tu svoje pevné a čestné miesto. Pravdepodobne ju z Číny importoval majster Aragaki. Dnešní Sochin sa od pôvodného značne odlišuje a je tak unikátom, ktorý sa v iných smeroch nevyskytuje. Jeden z prekladov Sochin je „Brániť mier“.
Vykonávacie inštrukcie:
1. Sochin-dachi vpred so sochin-kamae.
2. Vpred kake-shuto-uke (gyaku-hanmi).
3. Chudan-tsuki.
4. Gyaku-tsuki.
5. Kokutsu-dachi vľavo s manji-uke.
6. Sochin-dachi vpred so sochin-kamae.
7. Vpred kake-shuto-uke.
8. Chudan-tsuki.
9. Gyaku-tsuki.
10. Kokutsu-dachi vzad s manji-uke.
11. Sochin-dachi vpred se sochin-kamae.
12. Vpred kake-shuto-uke.
13. Chudan-tsuki.
14. Oi-tsuki.
15. Yoko-geri / yoko-mawashi-uchi vľavo.
16. Mae-hijiate (gyaku-hanmi).
17. Yoko-geri / yoko-mawashi-uchi vpravo.
18. Mae-hijiate (gyaku-hanmi).
19. Obrat o 180 st. vpravo do kokutsu-dachi so shuto-uke.
20. Vykročenie vľavo vpred so shuto-uke.
21. Obrat o 135 st. vľavo so shuto-uke.
22. Vykročenie vpravo vpred do kokutsu-dachi so shuto-uke.
23. Obrat o 45 st. vpravo so shuto-uke.
24. Kokutsu-dachi vpred so shuto-uke.
25. Posun s osae-uke / jodan-yoko-nukite.
26. Mae-ashi-geri.
27. Mae-geri / shomen-uchi.
28. Dokročenie do sochin-dachi s jodan-ura-tsuki a naiwan-hineri-uke s KIAI.
29. Obrat o 180 st. vľavo s mikazuki-geri (koho e nobasu)
30. Dokročenie do sochin-dachi so sochin-kamae.
31. Vykročenie vľavo vpred s uchi-uke.
32. Sochin-dachi vpred s oi-tsuki.
33. Vykročenie vpravo s uchi-uke.
34. Sochin-dachi vpred s oi-tsuki.
35. Obrat o 45 st. vľavo s uchi-uke.
36. Uchi-uke (jotai-gyaku-hanmi).
37. Mae-geri (shisei sono mama)
38. Chudan-tsuki (mae ni kamaeru).
39. Gyaku-tsuki.
40. Chudan-tsuki s KIAI.
Legenda:
V = ppohľad z predu;
S = pohľad z boku;
štvorec = bez prestávky, nasleduje hneď ďalšia technika;
obdĺžnik = ostat v technike 1 sek., ďalšia technika nasleduje po 1 sek.;
X = ostat v technike 2 sek., ďalšia technika nasleduje po 2 sek.;
šípka doľava = pomalý prechod v kime.