Nijushiho

Kata pochádza pravdepodobne z južnej Číny, okolia provincie Fuzhou, z niektorého zo štýlov Hequan. Do školy Shotokan sa pravdepodobne dostala vplyvom majstra Aragaki, aj keď „naša“ dnešná verzia už neobsahuje typické Aragakiho techniky. Pôvodný názov, rovnako ako dnešný, vyjadruje číslovku „24“. Význam číslovky označoval „24 krokov“ pôvodnej kata Niseishi.

Vykonávacie inštrukcie:
1. Kokutsu-dachi vzad s chudan-osae.
2. Vpred chudan-gyaku-tsuki.
3. Vpred mae-hiji-ate v shizentai.
4. Obrat o 180 st. vpravo do sanchin-dachi s ryo-koshi-kamae.
5. Awase-tsuki.
6. Hasami-uke, hidari ashi-dachi .
7. Dokročenie vpred do zenkutsu-dachi s chudan-kakiwake.
8. Obrat o 90 st. vľavo do zenkutsu-dachi s age-uke.
9. Tate-hiji-ate gyakuhanmi.
10. Prekročenie do kiba-dachi s kake-shuto-uke vpravo.
11. Yoko-geri-kekomi pravou nohou.
12. Chudan-tsuki (gyaku) v kiba-dachi.
13. Prekrok do kokutsu-dachi a kake-shuto-uke vľavo.
14. Yoko-geri-kekomi ľavou nohou.
15. Chudan-tsuki (gyaku) v kiba-dachi.
16. Tekubi-maki-otoshi v zenkutsu-dachi.
17. Haito-uchi / teisho-uchi.
18. Heisoku-dachi , jodan-kensei s KIAI.
19. Vzad do zenkutsu-dachi gedan-koko-tsukidashi.
20. Gedan-awase-tsuki.
21. Obrat o 180 st. do kokutsu-dachi s haishu-uke.
22. Vpred do kiba-dachi s tate-hiji-ate.
23. Vpred v kiba-dachi s gyaku-tsuki.
24. Vzad v kiba-dachi s gedan-barai.
25. Obrat o 180 st. vľavo s haishu-uke.
26. Vpred do kiba-dachi s hiji-ate / gedan-barai.
27. Krok vľavo do kokutsu-dachi s haishu-uke.
28. Vpred do kiba-dachi s tate-hijiate.
29. Kiba-dachi vpred s gyaku-tsuki.
30. Kiba-dachivzad s gedan-barai.
31. Presun do sanchin-dachi, ryo-koshi-kamae.
32. Awase-tsuki s KIAI.
33. Tekubi-chudan-makiotoshi / teisho-awase-tsuki.

Trvanie 45 sekúnd!

Legenda:
S = pohľad z boku;
štvorec = bez prestávky, nasleduje hneď ďalšia technika;
obdĺžnik = ostat v technike 1 sek., ďalšia technika nasleduje po 1 sek.;
šípka doľava = pomalý prechod v kime.