Kanku sho

Kanku sho

Jedná sa o „menšiu“ verziu kata Kanku-Dai, ktorá sa praktikuje iba v štýle Shotokan a Kobayashi Shorin-ryu. Kata by nemala byť praktizovaná bez zvládnutia predchádzajúcich kata. Kanku-Sho je kratšia než „veľká“ Kanku-Dai. Učí podobné princípy.
Vykonávacie inštrukcie:
1. Posun vpravo do kokutsu-dachi s morote-chudan-uke.
2. Posun opačným smerom v kokutsu-dachi s morote-chudan-uke.
3. Posun vzad do kokutsu-dachi s morote-chudan-uke.
4. Vpred do zenkutsu-dachi s oi-tsuki. Mae-ude-hineri.
5. Vpred do zenkutsu-dachi s oi-tsuki. Mae-ude-hineri.
6. Vpred do zenkutsu-dachi s oi-tsuki s KIAI.
7. Obrat v zenkutsu-dachi s tsukami-uke.
8. Mae-geri-keage vpred.
9. Dokročenie do kosa-dachi s tate-mawashi-uchi.
10. Zakročenie do zenkutsu-dachi s uchi-uke.
11. Gyaku-tsuki.
12. Oi-tsuki.
13. Obrat do kokutsu-dachi s yoko-uchi-uke a zenpo-gedan-barai.
14. Stiahnutie do renoji-dachi s furioroshi-uchi.
15. Vykročenie do zenkutsu-dachi s tsukami-uke.
16. Mae-geri-keage vpred.
17. Dokrok do kosa-dachi s tate-mawashi-uchi.
18. Zakročenie do zenkutsu-dachi s uchi-uke.
19. Gyaku-tsuki.
20. Oi-tsuki.
21. Obrat do kokutsu-dachi s yoko-uchi-uke a zenpo-gedan-barai.
22. Stiahnutie do renoji-dachi s furioroshi-uchi.
23. Výkrok vľavo do kokutsu-dachi s manji-uke.
24. Posun do kiba-dachi s morote-yoko-tsuki.
25. Obrat do kokutsu-dachi s manji-uke.
26. Posun do kiba-dachi s morote-yoko-tsuki.
27. Prekročenie vpred do kokutsu-dachi s ryo-koko-uke.
28. Posun vpred s mae-de-tsuki (naname shita ni oshinobasu).
29. Tobiagari-ichi-kaiten, shuto-uke.
30. Yoko-geri-keage / yoko-mawashi-uchi vľavo.
31. Dokročenie do zenkutsu-dachi s empi-uchi.
32. Yoko-geri-keage / yoko-mawashi-uchi vpravo.
33. Dokročenie do zenkutsu-dachi s empi-uchi.
34. Prekročenie vľavo do zenkutsu-dachi s tsukami-uke.
35. Mae-geri-keage vpred.
36. Dokročenie do kosa-dachi s tate-mawashi-uchi.
37. Zakročenie do zenkutsu-dachi s uchi-uke.
38. Gyaku-tsuki.
39. Oi-tsuki.
40. Mikazuki-geri.
41. Fuse-no-shisei.
42. Prekročenie do kokutsu-dachi s gedan-shuto-uke.
43. Krok vpred so shuto-uke.
44. Obrat o 270 stupňov do zenkutsu-dachi s uchi-uke.
45. Zenkutsu-dachi vpred s oi-tsuki.
46. Obrat o 180 stupňov s uchi-uke.
47. Zenkutsu-dachi vpred s oi-tsuki s KIAI.
Trvanie 50 sekúnd!
Legenda:
S = pohľad z boku;
štvorec = bez prestávky, nasleduje hneď ďalšia technika;
obdĺžnik = ostat v technike 1 sek., ďalšia technika nasleduje po 1 sek.;
šípka doľava = pomalý prechod v kime.