Jiin

Jiin

V preklade „klastor Jiin“, je najmenej rozšírená kata z trojice Jion, Jitte a Jiin. Možno ju môžeme považovať za „sho“ verziu týchto kata, ktorá z nich má „čistejší“ pôvod je dnes predmetom bádania v kruhoch znalcov bojových umení. Pôvod kata je opäť nutné hľadať v Číně, v čínskom boxe arhatů (Lohan Quan).
Vykonávacie inštrukcie:
1. Vykročenie do Zenkucu-dači vzad, čudan uči-uke ľavou rukou a gedan barai pravou rukou
2. Otočenie o 90° vľavo do ľavého Kokucu-dači s džodan uči-uke pravou rukou a gedan barai ľavou rukou
3. Otočenie o 180° vpravo do pravého Kokucu-dači s džodan uči-uke ľavou rukou a gedan barai pravou rukou
4. Otočenie o 135° vľavo do ľavého Zenkucu-dači s džodan age-uke ľavou rukou
5. Zenkucu-dači pravé s čudan cuki
6. Otočenie o 90° vpravo do pravého Zenkucu-dači s džodan age-uke pravou rukou
7. Zenkucu-dači levé s čudan cuki
8. Otočení o 45° vľavo do Zenkucu-dači (levé) s gedan barai
9. Vpred pravé Kiba-dači s čudan šuto-uči
10. Vpred ľavé Kiba-dači s čudan šuto-uči
11. Vpred pravé Kiba-dači s čudan šuto-uči, KIAI
12. Otočenie o 270° vľavo do Zenkucu-dači (ľavé) s morote kakiwake-uke
13. Mae-geri pravou nohou
14. Dokročenie do Zenkucu-dači s čudan oi-cuki
15. Čudan gyaku-cuki
16. Uči-uke ľavou rukou + gedan barai pravou rukou
17. Otočení o 90° vpravo do pravého Zenkucu-dači s morote kakiwake-uke
18. Mae-geri ľavou nohou
19. Dokročenie do Zenkucu-dači s čudan oi-cuki
20. Čudan gyaku-cuki
21. Uči-uke pravou rukou + gedan barai ľavou rukou
22. Otočenie o 315° vpravo do Kiba-dači s čudan joko-cuki
23. Otočenie o 180° vľavo do Kiba-dači s čudan joko-cuki
24. Otočenie o 180° vpravo do Kiba-dači s čudan joko-cuki
25. Otočenie o 45° vľavo do Fudo-dači s džodan tate šuto-uke
26. Gyaku-cuki
27. Oi-cuki
28. Mae-geri
29. Došlap do Zenkucu-dači (levé) s čudan gyaku-cuki
30. Čudan uči-uke pravou rukou + gedan barai ľavou rukou
31. Otočenie o 225° vľavo do Kiba-dači s gedan barai ľavou rukou + uči uke pravou rukou
32. Gedan barai ľavou rukou
33. Čudan morote uči kakiwake
34. Džodan cuki ľavou rukou
35. Čudan cuki pravou rukou, KIAI
Trvanie 30 sekúnd!
Legenda:
S = pohľad z boku;
štvorec = bez prestávky, nasleduje hneď ďalšia technika;
obdĺžnik = ostat v technike 1 sek., ďalšia technika nasleduje po 1 sek.;
šípka doľava = pomalý prechod v kime.