Chinte

Chinte údajne vznikla z okinawského ľudového tanca, ktorý má stelesňovať život a poslanie mladej ženy. To je i jedným z dôvodov, prečo nie je kata medzi Japoncami príliš obľúbená. Názov kata možno preložiť ako „Zázračné ruky“. Chinte je veľmi neobyčajná kata po stránke technik, rytmiky a práce s chi.

Vykonávacie inštrukcie:
1. Heisoku-dači, čudan tetsui-uči pravou rukou
2. Čudan tetsui-uči ľavou rukou
3. Prekročenie o 90° vľavo Kiba-dači, džodan morote šuto-uke
4. Obrat o 90° do prava do pravého Fudo-dači, čudan tate šuto-uke
5. Zenkucu-dači, čudan tate-cuki
6. Ľavé Fudo-dači, čudan tate šuto-uke
7. Zenkucu-dači, čudan-cuki
8. Pravé Fudo-dači, čudan tate šuto-uke
9. Zenkucu-dači, džodan age-empi, KIAI
10. Obrat o 180° do ľavého Kokucu-dači, čudan šuto-uke
11. Pravé Kokucu-dači, čudan šuto-uke
12. Čudan mae-geri ľavou nohou, stiahnuť nohu späť
13. Pravé Zenkucu-dači, čudan uči-uke pravou rukou, Gedan barai ľavou rukou
14. Heisoku-dači, Gedan uči barai, Gedan tetsui-uči
15. Kiba-dači, Gedan šuto barai
16. To isté ako 15 na pravú stranu
17. Jori aši, čudan morote-uči kakiwake
18. Sagi aši, Morote kakiwake gedan barai
19. Pravé Zenkucu-dači, Naka daka ippon ken pravou rukou
20. Naka daka ippon ken ľavou rukou
21. Čudan uči-uke nihon nukite
22. Ľavé Zenkucu-dači, džodan nihon Nukite
23. Mawate do ľavého Zenkucu-dači, Čudan uči-uke nihon nukite
24. Ľavé Zenkucu-dači, džodan nihon Nukite
25. Otočenie o 90° do ľava do pravého Fudo-dači, čudan teišo-uke
26. Zenkucu-dači, čudan Teišo-uke
27. Obrat o 180° vľavo do Fudo-dači
28. Čudan morote mawaši-cuki, KIAI
29. Pravé Fudo-dači, čudan tate šuto-uke
30. Zenkucu-dači, čudan Tate-cuki
31. Ľavé Fudo-dači, čudan tate šuto-uke
32. Zenkucu-dači, čudan Tate-cuki
33. Tri poskoky vzad

Legenda:
S = pohľad z boku;
štvorec = bez prestávky, nasleduje hneď ďalšia technika;
obdĺžnik = ostat v technike 1 sek., ďalšia technika nasleduje po 1 sek.;
šípka doľava = pomalý prechod v kime.
kruh = kiai!